Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra antika mynt. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Regent: Årtal: Valör: Referens: Kommentar: Kvalité: Pris i SEK:
1. Grekland
1   Sicily/Agathokles 317-289 BC AR Stater Nr 170 Syracusa. B.M.C. 12. Sear 976. EF 14500.-
2   Paphlagonia/Sinope 4th-3rd Cent.BC Hemidrachm Nr 650.SNG Black sea 1506-7. 2,48 gr. VF-EF 2100.-
2. Rom. Republiken
3   Anonym 217-215 Uncia Albert 108 Rome. F-VF 675.-
4   L. RVBRI DOSSENI 87 B.C. AE As Albert 1218 Rome. 9,18 gr. F-VF 1400.-
5   H-style 211-210 B.C. AE As Albert 287 Southeast of Italy. 37,52 gr. VG 950.-
6   Anonym 270-269 AE Litra Albert 29 Rome. 5,91 gr. F-VF 500.-
7   Mondsichel 207 AE As Albert 408 Rome. 52,36 gr. VG-F 800.-
8   Gryphon 169-158 AE As Albert 689 "Gryphon auch mit "Hasenkopf". Rome. 23,35 gr. VG 500.-
9   VAL (Valerius) 169-158 AE As Albert 740 Rome. 27,89 gr. VG 500.-
10   L. SAVF (L. Saufeiuis?) 152 AE As Albert 812 Rome. G-VG 400.-
11   L. Titurius 89 B.C. AE As Nr 120 Cr. 344/4. 11,95 gr. F-VF)(VG-F 800.-
3. Rom. Kejsardömet
12   Caligula 37-41 AE Quadrans Nr 130 Caligula 37-41. Rome, år 40. Cohen 7. RIC 52. S. 1804. 3,59 gr. VF+ 2100.-
13   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1401. K/G F-VF 850.-
14   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 186 Rome, struck AD 99-100. RIC II 412. Very nice portrait. VF+ 5800.-
15   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 187 Rome, struck AD 109-110. RIC II 519 var. VF 2400.-
16   Hadrianus 117-138 AE 26 Nr 187 Syria, Antiochia on Oronte. SNG München 224. 15.46 gr. F 550.-
17   Faustina Senior 138-141 Denar Nr 197 Married to Antoninus Pius. Rome 140/141. Commemorative issue. 4,01 gr. Sharp portrait. VF-EF 1500.-
18   Diva Faustina Senior 141 AE As Nr 198 Died AD 141. Struck in Rome after AD 141. Rev. Providentia. RIC III (Pius) 1164 A. EF 1500.-
19   Antoninus Pius 138-161 AE As Nr 200 Rome 150-151. RIC 880. 11,19 gr. VF-EF 950.-
20   Antoninus Pius 138-161 Bi tetradrachm Nr 201 Egypt. Alexandria. Dated RY 13 (AD 149-150). Dattari 2275. F-VF 575.-
21   Antoninus Pius 138-161 Bi tetradrachm Nr 202 Egypt. Alexandria. Dated RY 23 (AD 159-160). K & G 35.817. Fine 700.-
22   Lucius Verus 161-169 Bi tetradrachm Nr 206 Egypt. Alexandria. Dated RY 2 (AD 161-162). K & G 39.29. F)(VF 725.-
23   Caracalla 198-217 Denar Nr 316 BMC 159. VF+ 600.-
24   Elagabalus 218-222 Denar Nr 470 Rome yr. 220. Rev. Jupiter enthroned left. 2,52 gr. C. 151. RIC 27. S. 7532. EF 1100.-
25   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 495 Antiochia yr. 222. Rev. Victoria running right. 3,62 gr. RSC 559. RIC 301. S. 7930. VF 750.-
26   Severus Alexander 222-235 AR denar Nr 496 Rome, struck AD 231. RIC IV 200. RSC 73. EF 1100.-
27   Severus Alexander 222-235 Sestertius Nr 497 Rome, struck AD 231. RIC IV 645. VF 1300.-
28   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 498. Cohen 239. P M TR P II COS P P. Rev. Salus seated left. 3,19 gr. RIC 32. AU 1500.-
29   Severus Alexander 222-235 AE Troas Nr 500 Alexandria. BMC 125 ff. F+ 390.-
30   Julia Mamaea 222-235 Denar Nr 514. RIC. 343. Rome, 222. 2,79 gr. IVNO CONSERVATRIX. Sear 8212. VF-EF)(VF 850.-
31   Gordianus III 238-244 Antoninian Nr 570 Rome yr. 241-243. Laetitia standing left. 3,95 gr. C. 121. RIC 86. S. 8617. VF-EF 500.-
32   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 572 Rome, struck AD 239. RIC IV 271. VF-EF 1500.-
33   Otacilia Severa 244-249 Antoninian Nr 587 Cohen 4. 3,78 gr. VF+ 750.-
34   Otacilia Severa 244-249 Antoninian Nr 588 Rome yr. 248. Hippopotamus walking right. 3,50 gr. RSC 43. RIC 130. S. 9160. VF 1650.-
35   Philippus I 244-249 Antoninian Nr 588 Rome 245-247. Aeqvitas standing left. 3,96 gr. RSC 9. RIC 27b. S. 8918. VF-EF)(EF 750.-
36   Philippus I 245-247 Antoninianus Nr 589 Philippus I 244-249. Rom. 4,81 gr. Cohen 169. RIC 44 b. S. 8952. VF 520.-
37   Philippus II 244-249 Antoninianus Nr 590. RIC. 224. Rome, 248. 4,21 gr. VF 1100.-
38   Trebonianus Gallus 251-253 Antoninian Nr 612 RIC 41. EF)(VF 650.-
39   Volusian 251-253 Antoninian Nr 620 Sear 2730. Cohen 118. Rev. Salus standing right. 3,51 gr. Uneven patina. VF 800.-
40   Salonia 253-268 Antoninian Nr 680 RIC 68 Rev. Venus standing left. 3,02 gr. Cohen 130. VF-EF 800.-
41   Postumus 259-268 Antoninian Nr 681 Cohen 39. EF)(F 600.-
42   Aurelianus 250-275 Antoninianus Nr 710 270-275. 4,81 gr. 1++ 500.-
43   Aurelianus 270-275 Antoninian Nr 712 Mediolanum. Rev. Sol standing left. 3,79 gr. RIC 135. Ex Dr Axel Wahlstedt. VF-EF 900.-
44   Diocletian 284-305 Bi tetradrachm Nr 714 Egypt. Alexandria. Dated RY 2 (AD 285-286). K&G 119.13. VF 525.-
45   Maximianus 286-305 Potin tetradrachm Nr 716 Egypt. Alexandria. Dated RY 6 (AD 290-291). K&G 120.49. VF 575.-
46   Constantinus II 337-340 Follis Nr 750 Siscia 321-324. Text in wreath. RIC 182, E. 3,51 gr. EF 385.-
47   Constantius II - - Nr 9055 - -.-
48   Constantius II - - Nr 90556 - -.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera