Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
547   Carl XV - 5 öre 1872 1+ 120.-
552   Carl XV - 2 öre 1872 01 150.-
553   Carl XV - 2 öre 1872 1+á01 80.-
558   Carl XV - 1öre 1872 Vid en närmare okulär besiktning, upptäckar man en godartad fissur i hjässan. 01 150.-
Oscar II
560   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 1 01+ 3450.-
561   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 2 01+ 3475.-
562   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 3 01+ 3480.-
563   Oscar II - 20 kronor 1876 Obetydlig kant åts. kl. 2. 01+ 3300.-
564   Oscar II - 20 kronor 1878 Ovanligt för för att vara 1878. 01+ 3550.-
565   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
566   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3500.-
567   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
568   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett ovanligare årtal. 01 4300.-
569   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
570   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
571   Oscar II - 20 kronor 1898 Ett mycket vackert ex! 01á0 3600.-
572   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ 3700.-
573   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
574   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet LA. 01á0 Såld
575   Oscar II - 2 kronor 1876 1 225.-
576   Oscar II - 2 kronor 1876 god 1 450.-
577   Oscar II - 2 kronor 1876 Trevligt ex. 1á1+ Såld
578   Oscar II - 2 kronor 1877 1++ 1700.-
579   Oscar II - 2 kronor 1877 Fläck frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+ 950.-
580   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. 1? Såld
581   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
582   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
583   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". 1?á1 300.-
584   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 600.-
585   Oscar II - 2 kronor 1880 1?á1 Såld
586   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
587   Oscar II - 2 kronor 1893 Obetydliga kantfel. 1++ Såld
588   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
589   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
590   Oscar II - 2 kronor 1897 1á1+ 300.-
591   Oscar II - 2 kronor 1898 Fint exemplar! 1+á01 1400.-
592   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
593   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
594   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
595   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
596   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01)(01 1200.-
597   Oscar II - 2 kronor 1904 1+ Såld
598   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
599   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
600   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
601   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
602   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
603   Oscar II - 1 krona 1875 god 1 300.-
604   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
605   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ 550.-
606   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
607   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
608   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
609   Oscar II - 1 krona 1903 1 60.-
610   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. omkr. 01 Såld
611   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
612   Oscar II - 1 krona 1906 01 750.-
613   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
614   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
615   Oscar II - 50 öre 1875 1++ 800.-
616   Oscar II - 50 öre 1877 god 1 650.-
617   Oscar II - 50 öre 1877 Ovanlig i denna litet bättre kvalité. omkr. 1 Såld
618   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ 475.-
619   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
620   Oscar II - 50 öre 1883 1+ Såld
621   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
622   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 Såld
623   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
624   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
625   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
626   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
627   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
628   Oscar II - 50 öre 1907 Typ B2. 01+ 750.-
629   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 Såld
630   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
631   Oscar II - 25 öre 1874 1++ 400.-
632   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
633   Oscar II - 25 öre 1875 Lätt missfärgad. 1 150.-
634   Oscar II - 25 öre 1875 1á1+ 450.-
635   Oscar II - 25 öre 1875 1? 75.-
636   Oscar II - 25 öre 1875 1? 90.-
637   Oscar II - 25 öre 1876 1+ 350.-
638   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
639   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
640   Oscar II - 25 öre 1878 1? Såld
641   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 550.-
642   Oscar II - 25 öre 1883 Med lång text. 01 Såld
643   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
644   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
645   Oscar II - 25 öre 1898 01 Såld
646   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
647   Oscar II - 25 öre 1899 01 300.-
648   Oscar II - 25 öre 1902 01+ 400.-
649   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
650   Oscar II - 10 öre 1872 Repor åtsidan. 1 225.-
651   Oscar II - 10 öre 1872 god 1 Såld
652   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
653   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
654   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
655   Oscar II - 10 öre 1873 Med upp- och nervänt "A" i stället för "V" i SVERIGE. 1á1+ Såld
656   Oscar II - 10 öre 1874 1?á1 20.-
657   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
658   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
659   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
660   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
661   Oscar II - 10 öre 1875 1 425.-
662   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
663   Oscar II - 10 öre 1876 1á1+ 110.-
664   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
665   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ Såld
666   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
667   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
668   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
669   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
670   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
671   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
672   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
673   Oscar II - 5 öre 1873 1á1+ 250.-
674   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ Såld
675   Oscar II - 5 öre 1873 Litet plantsfel vid "U" i "KONUNG" å åtsidan. 1+ Såld
676   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ 150.-
677   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
678   Oscar II - 5 öre 1885 1+ Såld
679   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
680   Oscar II - 5 öre 1890 1+ Såld
681   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
682   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
683   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
684   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
685   Oscar II - 5 öre 1906 01á0 400.-
686   Oscar II - 5 öre 1906 Utmärkt exemplar! 0 800.-
687   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
688   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
689   Oscar II - 5 öre 1907 0 700.-
690   Oscar II - 2 öre 1873 Trots en liten på frånsidan kl 5 är detta ett riktigt bra exemplar! 01á0 1100.-
691   Oscar II - 2 öre 1889 Svaga fläckar. 01+ 300.-
692   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 80.-
693   Oscar II - 2 öre 1904 01+ 250.-
694   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 500.-
695   Oscar II - 2 öre 1906 På 1905. 1?á1 Såld
696   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1 Såld
697   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 200.-
698   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 Såld
699   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
700   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
701   Oscar II - 1 öre 1878 1++ Såld
702   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
703   Oscar II - 1 öre 1881 Svaga stänk. 01á0 Såld
704   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
705   Oscar II - 1 öre 1884 01á0 400.-
706   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
707   Oscar II - 1 öre 1885 01á0 300.-
708   Oscar II - 1 öre 1886 01 Såld
709   Oscar II - 1 öre 1890 Ett utmärkt exemplar! Stgl 0 500.-
710   Oscar II - 1 öre 1891 01+ 300.-
711   Oscar II - 1 öre 1894 Fläckar. 1+ Såld
712   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité. 01 Såld
713   Oscar II - 1 öre 1897 01á0 180.-
714   Oscar II - 1 öre 1900 01+ 90.-
715   Oscar II - 1 öre 1903 01á0 180.-
716   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 100.-
717   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 125.-
718   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck å frånsidan. 01á0 60.-
719   Oscar II - 1 öre 1906 01+ Såld
720   Oscar II - 1 öre 1907 Små stänk. 01á0 40.-
Gustav V
721   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
722   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
723   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
724   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ 150.-
725   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
726   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
727   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 300.-
728   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
729   Gustav V - 2 kronor 1914 01 650.-
730   Gustav V - 2 kronor 1915 1+á01 Såld
731   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
732   Gustav V - 2 kronor 1922 01+ 600.-
733   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
734   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
735   Gustav V - 2 kronor 1934 Ett mycket vackert ex! 01á0 275.-
736   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
737   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
738   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
739   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
740   Gustav V - 1 krona 1914 01 650.-
741   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
742   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
743   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
744   Gustav V - 1 krona 1916 Svag överprägling på 1615. 1+á01 Såld
745   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Fläck framför ansiktet. 01+ 300.-
746   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
747   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
748   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ 1100.-
749   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
750   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
751   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
752   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
753   Gustav V - 1 krona 1932 01+ 180.-
754   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
755   Gustav V - 1 krona 1936 0 225.-
756   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
757   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
758   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
759   Gustav V - 50 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 1300.-
760   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 750.-
761   Gustav V - 50 öre 1928 stgl 01á0 400.-
762   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
763   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
764   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
765   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
766   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
767   Gustav V - 25 öre 1910 Med stort kors. 01+ 250.-
768   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? Såld
769   Gustav V - 25 öre 1914 stgl-spgl 01á0 375.-
770   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
771   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
772   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
773   Gustav V - 25 öre 1930 01+ 90.-
774   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
775   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
776   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
777   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
778   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 70.-
779   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 70.-
780   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
781   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
782   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
783   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
784   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
785   Gustav V - 5 öre 1910 1 Såld
786   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
787   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
788   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
789   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
790   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
791   Gustav V - 5 öre 1925 01á0 500.-
792   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
793   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
794   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
795   Gustav V - 5 öre 1927 1 Såld
796   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
797   Gustav V - 5 öre 1940 01á0 85.-
798   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
799   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
800   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
801   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
802   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
803   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
804   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
805   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
806   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
807   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
808   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
809   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
810   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
811   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
812   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
813   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
814   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
815   Gustav V - 2 öre 1915 01á0 Såld
816   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
817   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 275.-
818   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
819   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
820   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
821   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
822   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
823   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
824   Gustav V - 2 öre 1946 01á0 90.-
825   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
826   Gustav V - 2 öre 1948 01+ 45.-
827   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
828   Gustav V - 2 öre 1950 01á0 80.-
829   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
830   Gustav V - 1 öre 1909 Med litet kors. Ovanlig. 01+ 400.-
831   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
832   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
833   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
834   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
835   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
836   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar (tvärgående linjer) i frånsidans sköldar med lejonen. 01 Såld
837   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
838   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
839   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
840   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
841   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
842   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
843   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
844   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
845   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
846   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
847   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
848   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
849   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
850   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
851   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
852   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
853   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
854   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
855   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera