Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
581   Carl XV - 5 öre 1872 1+ 120.-
586   Carl XV - 2 öre 1872 01 150.-
587   Carl XV - 2 öre 1872 1+á01 80.-
590   Carl XV - 1öre 1872 Vid en närmare okulär besiktning, upptäckar man en godartad fissur i hjässan. 01 150.-
Oscar II
592   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 1 01+ 3450.-
593   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 2 01+ 3475.-
594   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 3 01+ 3480.-
595   Oscar II - 20 kronor 1876 Obetydlig kant åts. kl. 2. 01+ 3300.-
596   Oscar II - 20 kronor 1878 Ovanligt för för att vara 1878. 01+ 3550.-
597   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
598   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3500.-
599   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
600   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett ovanligare årtal. 01 4300.-
601   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
602   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
603   Oscar II - 20 kronor 1898 Ett mycket vackert ex! 01á0 3600.-
604   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ 3700.-
605   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
606   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet LA. 01á0 Såld
607   Oscar II - 2 kronor 1876 1 225.-
608   Oscar II - 2 kronor 1876 god 1 450.-
609   Oscar II - 2 kronor 1876 Trevligt ex. 1á1+ 500.-
610   Oscar II - 2 kronor 1877 1++ 1700.-
611   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. 1? 200.-
612   Oscar II - 2 kronor 1877 Fläck frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+ 950.-
613   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
614   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
615   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". 1?á1 300.-
616   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 600.-
617   Oscar II - 2 kronor 1880 1?á1 Såld
618   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
619   Oscar II - 2 kronor 1893 Obetydliga kantfel. 1++ Såld
620   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
621   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
622   Oscar II - 2 kronor 1898 Fint exemplar! 1+á01 1400.-
623   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
624   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
625   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
626   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
627   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01)(01 1200.-
628   Oscar II - 2 kronor 1904 1+ Såld
629   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
630   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
631   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
632   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
633   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
634   Oscar II - 1 krona 1875 god 1 300.-
635   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
636   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ 550.-
637   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
638   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
639   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
640   Oscar II - 1 krona 1903 1 60.-
641   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. omkr. 01 Såld
642   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
643   Oscar II - 1 krona 1906 01 750.-
644   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
645   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
646   Oscar II - 50 öre 1875 1++ 800.-
647   Oscar II - 50 öre 1877 Ovanlig i denna litet bättre kvalité. omkr. 1 450.-
648   Oscar II - 50 öre 1877 god 1 650.-
649   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ 475.-
650   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
651   Oscar II - 50 öre 1883 1+ 400.-
652   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
653   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 Såld
654   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
655   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
656   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
657   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 350.-
658   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
659   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
660   Oscar II - 50 öre 1907 Typ B2. 01+ 750.-
661   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
662   Oscar II - 25 öre 1874 1++ 400.-
663   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
664   Oscar II - 25 öre 1875 Lätt missfärgad. 1 150.-
665   Oscar II - 25 öre 1875 1á1+ 450.-
666   Oscar II - 25 öre 1875 1? 75.-
667   Oscar II - 25 öre 1875 1? 90.-
668   Oscar II - 25 öre 1876 1+ 350.-
669   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
670   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
671   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
672   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 550.-
673   Oscar II - 25 öre 1883 Med lång text. 01 400.-
674   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
675   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
676   Oscar II - 25 öre 1898 01 250.-
677   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
678   Oscar II - 25 öre 1899 01 300.-
679   Oscar II - 25 öre 1902 01+ 400.-
680   Oscar II - 10 öre 1872 Repor åtsidan. 1 225.-
681   Oscar II - 10 öre 1872 god 1 550.-
682   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
683   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
684   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
685   Oscar II - 10 öre 1873 Med upp- och nervänt "A" i stället för "V" i SVERIGE. 1á1+ Såld
686   Oscar II - 10 öre 1874 1?á1 20.-
687   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
688   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
689   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
690   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
691   Oscar II - 10 öre 1875 1 425.-
692   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
693   Oscar II - 10 öre 1876 1á1+ 110.-
694   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
695   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
696   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
697   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
698   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
699   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
700   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
701   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
702   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ Såld
703   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ 150.-
704   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
705   Oscar II - 5 öre 1885 1+ Såld
706   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
707   Oscar II - 5 öre 1890 1+ Såld
708   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
709   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
710   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
711   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
712   Oscar II - 5 öre 1906 01á0 400.-
713   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
714   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
715   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 80.-
716   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 500.-
717   Oscar II - 2 öre 1906 På 1905. 1?á1 550.-
718   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1 Såld
719   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 200.-
720   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 Såld
721   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
722   Oscar II - 1 öre 1878 1++ 275.-
723   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
724   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
725   Oscar II - 1 öre 1881 Svaga stänk. 01á0 250.-
726   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
727   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
728   Oscar II - 1 öre 1885 01á0 300.-
729   Oscar II - 1 öre 1886 01 275.-
730   Oscar II - 1 öre 1894 Fläckar. 1+ 150.-
731   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité. 01 Såld
732   Oscar II - 1 öre 1900 01+ 90.-
733   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 100.-
734   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck å frånsidan. 01á0 60.-
735   Oscar II - 1 öre 1906 01+ Såld
Gustav V
736   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
737   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
738   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
739   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ 150.-
740   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
741   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
742   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
743   Gustav V - 2 kronor 1914 01 650.-
744   Gustav V - 2 kronor 1915 1+á01 Såld
745   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
746   Gustav V - 2 kronor 1922 01+ 600.-
747   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
748   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
749   Gustav V - 2 kronor 1934 Ett mycket vackert ex! 01á0 275.-
750   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
751   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
752   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
753   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
754   Gustav V - 1 krona 1914 01 650.-
755   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
756   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
757   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
758   Gustav V - 1 krona 1916 Svag överprägling på 1615. 1+á01 Såld
759   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Fläck framför ansiktet. 01+ 300.-
760   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
761   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
762   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ 1100.-
763   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
764   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
765   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
766   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
767   Gustav V - 1 krona 1932 01+ 180.-
768   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
769   Gustav V - 1 krona 1936 0 225.-
770   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
771   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
772   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
773   Gustav V - 50 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 1300.-
774   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 750.-
775   Gustav V - 50 öre 1928 stgl 01á0 400.-
776   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
777   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
778   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
779   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
780   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
781   Gustav V - 25 öre 1910 Med stort kors. 01+ 250.-
782   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
783   Gustav V - 25 öre 1914 stgl-spgl 01á0 375.-
784   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
785   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
786   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
787   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
788   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
789   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
790   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 70.-
791   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 70.-
792   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
793   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
794   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
795   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
796   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
797   Gustav V - 5 öre 1910 1 Såld
798   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
799   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
800   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
801   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
802   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
803   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
804   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
805   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
806   Gustav V - 5 öre 1927 1 Såld
807   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
808   Gustav V - 5 öre 1940 01á0 85.-
809   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
810   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
811   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
812   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
813   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
814   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
815   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
816   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
817   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
818   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
819   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
820   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
821   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
822   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
823   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
824   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
825   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
826   Gustav V - 2 öre 1915 01á0 Såld
827   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
828   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 275.-
829   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
830   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
831   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
832   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
833   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
834   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
835   Gustav V - 2 öre 1946 01á0 90.-
836   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
837   Gustav V - 2 öre 1948 01+ 45.-
838   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
839   Gustav V - 2 öre 1950 01á0 80.-
840   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
841   Gustav V - 1 öre 1909 Med litet kors. Ovanlig. 01+ 400.-
842   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
843   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
844   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
845   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
846   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
847   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar (tvärgående linjer) i frånsidans sköldar med lejonen. 01 550.-
848   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
849   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
850   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
851   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
852   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
853   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
854   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
855   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
856   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
857   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
858   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
859   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
860   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
861   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
862   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
863   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
864   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
865   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
866   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera