Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
239   Oscar II - 20 kronor 1874 01+ 3300.-
240   Oscar II - 20 kronor 1874 Vackert exemplar! stgl-spgl 01á0 3800.-
241   Oscar II - 20 kronor 1876 Vackert exemplar! 01á0 3600.-
242   Oscar II - 20 kronor 1876 01+ 3700.-
243   Oscar II - 20 kronor 1877 Med "O". Ett mycket vackert exemplar! 01á0 3900.-
244   Oscar II - 20 kronor 1878 Små kantaskador på frånsidan. 01 3200.-
245   Oscar II - 20 kronor 1881 dft 01 3700.-
246   Oscar II - 20 kronor 1881 Ex jup omkring 01 3700.-
247   Oscar II - 20 kronor 1881 Ett mycket vackert exemplar av den litet sällsyntare årgång. 01+ 4300.-
248   Oscar II - 20 kronor 1886 Bättre årtal. Ett fint exemplar! stgl-spgl 01+ 3600.-
249   Oscar II - 20 kronor 1887 Bättre årgång. Ett mycket vackert exemplar! 01á0 4800.-
250   Oscar II - 20 kronor 1889 Svag repa bakom huvudet. 01 2800.-
251   Oscar II - 20 kronor 1889 frp 01 2900.-
252   Oscar II - 20 kronor 1889 01+ 3300.-
253   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 3800.-
254   Oscar II - 20 kronor 1895 stgl-spgl 01 3450.-
255   Oscar II - 20 kronor 1895 Stgl-spgl. 01+ 3600.-
256   Oscar II - 20 kronor 1898 Svaga repor på åtsidan. 01+ 3250.-
257   Oscar II - 20 kronor 1899 01 2900.-
258   Oscar II - 20 kronor 1899 01 3300.-
259   Oscar II - 10 kronor 1874 01+ 1750.-
260   Oscar II - 10 kronor 1877 Ovanligt bra exemplar för detta svåra årtal! omkring 01 7000.-
261   Oscar II - 10 kronor 1880 1+á01 Såld
262   Oscar II - 10 kronor 1883 Stgl-spgl. 01+ 1900.-
263   Oscar II - 10 kronor 1883 Litet LA utan punkter. 01á0 2300.-
264   Oscar II - 10 kronor 1901 01+ 1625.-
265   Oscar II - 10 kronor 1901 01+ 1625.-
266   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. Svaga repor på frånsidan. 1? 150.-
267   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
268   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
269   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
270   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
271   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
272   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
273   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
274   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
275   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
276   Oscar II - 2 kronor 1900 Små kantskador. 1 100.-
277   Oscar II - 2 kronor 1900 Rengjord. 1++ 500.-
278   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
279   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
280   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
281   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
282   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 200.-
283   Oscar II - 2 kronor 1904 Rengjord,liten fläck vid nackspetsen. omkring 01 750.-
284   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 125.-
285   Oscar II - 2 kronor 1906 01+ 1400.-
286   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 150.-
287   Oscar II - 2 kronor 1906 Fin patina. 01+)(01á0 1500.-
288   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 175.-
289   Oscar II - 2 kronor 1906 Lätta spår av gummiband.I övrigt fin patina. 1+á01 450.-
290   Oscar II - 2 kronor 1907 Fin patina. 01+ 1100.-
291   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
292   Oscar II - 2 kronor 1907 Små kantskador. god 1+ 200.-
293   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
294   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
295   Oscar II - 2 kronor 1907 1+)(1+á01 350.-
296   Oscar II - 2 kronor 1907 Svaga stänk på frånsidan. 1+á01 450.-
297   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 600.-
298   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
299   Oscar II - 2 kronor 1907 1á1+ 85.-
300   Oscar II - 2 kronor 1907 Svaga fläckar på frånsidan. 01á0 975.-
301   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
302   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
303   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
304   Oscar II - 1 krona 1889 Med loick. 1? 200.-
305   Oscar II - 1 krona 1898 Fint exemplar med trevlig patina! 1+á01 700.-
306   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
307   Oscar II - 1 krona 1906 01+ 750.-
308   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
309   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
310   Oscar II - 50 öre 1899 Små fläckar. 01á0 1400.-
311   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
312   Oscar II - 50 öre 1907 Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 1200.-
313   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
314   Oscar II - 25 öre 1878 1? 210.-
315   Oscar II - 25 öre 1878 1?á1 350.-
316   Oscar II - 25 öre 1907 01 135.-
317   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 250.-
318   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
319   Oscar II - 10 öre 1873 1+á01 950.-
320   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
321   Oscar II - 10 öre 1875 Obetydligt plantsfel. 1+ 400.-
322   Oscar II - 10 öre 1876 01 600.-
323   Oscar II - 10 öre 1876 1?á1 90.-
324   Oscar II - 10 öre 1876 Snyggt exemplar! 01+ 950.-
325   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
326   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
327   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
328   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
329   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
330   Oscar II - 10 öre 1897 Ett fint exemplar med mycket stämpelglans. 01á0 400.-
331   Oscar II - 10 öre 1900 1+á01 50.-
332   Oscar II - 10 öre 1903 01)(01Á0 190.-
333   Oscar II - 10 öre 1907 Ett ocirkulerat mynt. 0 250.-
334   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
335   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
336   Oscar II - 5 öre 1889 Fint exemplar. 01+ 650.-
337   Oscar II - 5 öre 1906 Vacker stämpelglans! 01á0 750.-
338   Oscar II - 5 öre 1907 Små fläckar. 01+ 175.-
339   Oscar II - 2 öre 1905 01á0 300.-
340   Oscar II - 1 öre 1873 1+á01 150.-
341   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A. 1+á01 150.-
342   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
343   Oscar II - 1 öre 1879 1+á01 240.-
344   Oscar II - 1 öre 1880 1++ 350.-
345   Oscar II - 1 öre 1885 01)(1++ 150.-
346   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
347   Oscar II - 1 öre 1889 01á0 380.-
348   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité! 01 650.-
349   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
350   Oscar II - 1 öre 1906 01á0 450.-
Gustav V
351   Gustav V - 5 kr 1920 01 1050.-
352   Gustav V - 5 kr 1920 Ett vackert exemplar! 01á0 1300.-
353   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
354   Gustav V - 2 kronor 1912 1á1+ 90.-
355   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 200.-
356   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 750.-
357   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
358   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 300.-
359   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
360   Gustav V - 2 kronor 1914 01 650.-
361   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett i närmaste ocirkulerat exemplar. 01+ 900.-
362   Gustav V - 2 kronor 1922 Ett bra exemplar! 01+ 400.-
363   Gustav V - 2 kronor 1924 1+á01 150.-
364   Gustav V - 2 kronor 1924 god 01 500.-
365   Gustav V - 2 kronor 1926 01 325.-
366   Gustav V - 2 kronor 1934 01+ 175.-
367   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
368   Gustav V - 1 krona 1916 Stämpelglans,med ett djupare inslag av spegelglans. Patina. 01á0 1500.-
369   Gustav V - 1 krona 1916 Svaga fläckar. 1+á01 250.-
370   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Liten kantskada åtsidan kl 11. 01 350.-
371   Gustav V - 1 krona 1926 01+ 700.-
372   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 350.-
373   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
374   Gustav V - 1 krona 1934 Ett mycket vackert exemplar av detta litet mer sällsynta årtal. stgl-spgl 01á0 550.-
375   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G över litet G. 1 70.-
376   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. Ett bra exemplar! 1+á01 350.-
377   Gustav V - 1 krona 1945 TS över G. 01á0 150.-
378   Gustav V - 1 krona 1945 Mm TS. Stgl 0 170.-
379   Gustav V - 50 öre 1916 01 550.-
380   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 650.-
381   Gustav V - 50 öre 1924 01á0 1500.-
382   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
383   Gustav V - 50 öre 1940 Med stort G 1+ Såld
384   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
385   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
386   Gustav V - 25 öre 1914 Ett ocirkulerat mynt. 01á0 350.-
387   Gustav V - 25 öre 1916 01 150.-
388   Gustav V - 25 öre 1919 Ett ocirkulerat mynt. 01á0 300.-
389   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 300.-
390   Gustav V - 25 öre 1930 0 275.-
391   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 500.-
392   Gustav V - 10 öre 1914 Ett ocirkulerat mynt. 01á0 350.-
393   Gustav V - 10 öre 1915 Ett mycket bra exemplar! 0 600.-
394   Gustav V - 10 öre 1918 01á0 175.-
395   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
396   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar).Plantsfel å frånsidan. 1?á1 150.-
397   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 120.-
398   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 1200.-
399   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors.Obetydligt metall-fel under monogrammet. 01á0 650.-
400   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
401   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
402   Gustav V - 5 öre 1919 Toppexemplar! Spegelglans 01á0 Såld
403   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
404   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
405   Gustav V - 5 öre 1941 01á0 140.-
406   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
407   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
408   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
409   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 575.-
410   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
411   Gustav V - 2 öre 1910 01á0 550.-
412   Gustav V - 2 öre 1914 stgl-spgl 0 1300.-
413   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
414   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01á0 350.-
415   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 450.-
416   Gustav V - 2 öre 1922 01+ 170.-
417   Gustav V - 2 öre 1922 0 550.-
418   Gustav V - 2 öre 1926 0 Såld
419   Gustav V - 2 öre 1928 Omkr. 0 Såld
420   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 0 200.-
421   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 800.-
422   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 45.-
Gustav VI Adolf
423   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
424   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
425   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
426   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
427   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
428   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
429   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
430   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
431   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
432   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
433   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
434   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
435   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
436   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
437   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
438   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
439   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
440   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera