Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
284   Oscar II - 20 kronor 1874 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
285   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
286   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
287   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar. 01+ 3550.-
288   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 3400.-
289   Oscar II - 20 kronor 1899 01 3200.-
290   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3450.-
291   Oscar II - 10 kronor 1877 01 6000.-
292   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
293   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
294   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
295   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
296   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
297   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
298   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
299   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
300   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
301   Oscar II - 2 kronor 1907 01+)(01á0 1100.-
302   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
303   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
304   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
305   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
306   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
307   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ 550.-
308   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
309   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
310   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. omkr. 01 750.-
311   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
312   Oscar II - 1 krona 1904 1++ 600.-
313   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
314   Oscar II - 50 öre 1877 Ovanlig i denna litet bättre kvalité. omkr. 1 450.-
315   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ 475.-
316   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
317   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
318   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
319   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
320   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
321   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
322   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 550.-
323   Oscar II - 25 öre 1883 Med lång text. 01 400.-
324   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
325   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
326   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
327   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
328   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
329   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
330   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
331   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
332   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
333   Oscar II - 10 öre 1892 1+á01 225.-
334   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
335   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
336   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
337   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ 150.-
338   Oscar II - 5 öre 1902 01á0 550.-
339   Oscar II - 5 öre 1903 01+ 450.-
340   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
341   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
342   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
343   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
Gustav V
344   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
345   Gustav V - 2 kronor 1910 Med spegelglans! 01+ 1900.-
346   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
347   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
348   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
349   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
350   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
351   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Spegelglans. Ett toppexemplar! 01á0 2000.-
352   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
353   Gustav V - 50 öre 1911 1+á01 500.-
354   Gustav V - 50 öre 1912 1+á01 450.-
355   Gustav V - 50 öre 1916 Liten sexa. 1+ 350.-
356   Gustav V - 50 öre 1916 1+á01 500.-
357   Gustav V - 50 öre 1919 01+ 650.-
358   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
359   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
360   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
361   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
362   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
363   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
364   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
365   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
366   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
367   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
368   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
369   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
370   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
371   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
372   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
373   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
374   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
375   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
376   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
377   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
378   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
379   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
380   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
381   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
382   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
383   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
384   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
385   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
386   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
387   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
388   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
389   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera