Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
177   Oscar II - 1 rdr rmt 1873 Mycket vacker patina! 01+ 11000.-
178   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal och med stort EB. Sällsynt. 1? 3200.-
179   Oscar II - 2 kronor 1877 Rengjord. 1+á01 2500.-
180   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
181   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
182   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "OCH". 1? 3000.-
183   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
184   Oscar II - 2 kronor 1878 Vacker patina. omkring 01 4000.-
185   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
186   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "O". Sällsynt i denna kvalité. Lätt rengjord. 1++ 2500.-
187   Oscar II - 2 kronor 1892 Några små märken på åtsidan,men ändå ett vackert exemplar! 01 4500.-
188   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
189   Oscar II - 2 kronor 1893 Sällsynt i denna kvalité. 01 4500.-
190   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
191   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
192   Oscar II - 2 kronor 1897 01 1850.-
193   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
194   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
195   Oscar II - 2 kronor 1900 Små kantskador. 1 100.-
196   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
197   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
198   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
199   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
200   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 200.-
201   Oscar II - 2 kronor 1904 Svagt spår av gummiband på åtsidan. Med spegelglans! 01+ 2800.-
202   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 125.-
203   Oscar II - 2 kronor 1906 01+ 1400.-
204   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 150.-
205   Oscar II - 2 kronor 1906 Toppexemplar! 0 3000.-
206   Oscar II - 2 kronor 1906 Lätta spår av gummiband.I övrigt fin patina. 1+á01 450.-
207   Oscar II - 2 kronor 1907 Fin patina. 01+ 1100.-
208   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
209   Oscar II - 2 kronor 1907 Små kantskador. god 1+ 200.-
210   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
211   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
212   Oscar II - 2 kronor 1907 1+)(1+á01 350.-
213   Oscar II - 2 kronor 1907 Svaga stänk på frånsidan. 1+á01 450.-
214   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 600.-
215   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
216   Oscar II - 2 kronor 1907 1á1+ 85.-
217   Oscar II - 1 krona 1875 Ett mycket vackert exemplar! 01+ 3500.-
218   Oscar II - 1 krona 1876 Överpräglad på 1875. 1+ 1000.-
219   Oscar II - 1 krona 1876 Ett vackert exemplar! 01+ 2800.-
220   Oscar II - 1 krona 1879 1+á01 2200.-
221   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
222   Oscar II - 1 krona 1880 1+á01 1600.-
223   Oscar II - 1 krona 1881 1á1+ 550.-
224   Oscar II - 1 krona 1883 1+á01 1800.-
225   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
226   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
227   Oscar II - 1 krona 1889 1+á01 1400.-
228   Oscar II - 1 krona 1889 Med loick. 1? 200.-
229   Oscar II - 1 krona 1890 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 3500.-
230   Oscar II - 1 krona 1897 Ett mycket vackert exemplar! nära 0 3000.-
231   Oscar II - 1 krona 1898 Fint exemplar med trevlig patina! 1+á01 700.-
232   Oscar II - 1 krona 1901 Överpräglad på 1898. 01+ 2500.-
233   Oscar II - 1 krona 1901 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 4000.-
234   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
235   Oscar II - 1 krona 1906 01+ 750.-
236   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
237   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
238   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
239   Oscar II - 50 öre 1899 Små fläckar. 01á0 1400.-
240   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
241   Oscar II - 50 öre 1907 Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 1200.-
242   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
243   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
244   Oscar II - 25 öre 1878 1? 210.-
245   Oscar II - 25 öre 1878 1?á1 350.-
246   Oscar II - 25 öre 1907 01 135.-
247   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 250.-
248   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
249   Oscar II - 10 öre 1873 1+á01 950.-
250   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
251   Oscar II - 10 öre 1875 Obetydligt plantsfel. 1+ 400.-
252   Oscar II - 10 öre 1876 01 600.-
253   Oscar II - 10 öre 1876 1?á1 90.-
254   Oscar II - 10 öre 1876 Snyggt exemplar! 01+ 950.-
255   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
256   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
257   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
258   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
259   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
260   Oscar II - 10 öre 1897 Ett fint exemplar med mycket stämpelglans. 01á0 400.-
261   Oscar II - 10 öre 1900 1+á01 50.-
262   Oscar II - 10 öre 1903 01)(01Á0 190.-
263   Oscar II - 10 öre 1907 Ett ocirkulerat mynt. 0 250.-
264   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
265   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
266   Oscar II - 5 öre 1889 Fint exemplar. 01+ 650.-
267   Oscar II - 5 öre 1906 Vacker stämpelglans! 01á0 750.-
268   Oscar II - 5 öre 1907 Små fläckar. 01+ 175.-
269   Oscar II - 2 öre 1905 01á0 300.-
270   Oscar II - 1 öre 1873 1+á01 150.-
271   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A. 1+á01 150.-
272   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
273   Oscar II - 1 öre 1879 1+á01 240.-
274   Oscar II - 1 öre 1880 1++ 350.-
275   Oscar II - 1 öre 1885 01)(1++ 150.-
276   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
277   Oscar II - 1 öre 1889 01á0 380.-
278   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
279   Oscar II - 1 öre 1906 01á0 450.-
Gustav V
280   Gustav V - 5 kr 1920 Ett vackert exemplar! 01á0 1300.-
281   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
282   Gustav V - 2 kronor 1910 Med spegelglans! 01+ 1900.-
283   Gustav V - 2 kronor 1912 01 850.-
284   Gustav V - 2 kronor 1912 1á1+ 90.-
285   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 200.-
286   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 750.-
287   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
288   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
289   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
290   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 300.-
291   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
292   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett i närmaste ocirkulerat exemplar. 01+ 900.-
293   Gustav V - 2 kronor 1924 1+á01 150.-
294   Gustav V - 2 kronor 1928 01+ 550.-
295   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
296   Gustav V - 1 krona 1910 01+ 1400.-
297   Gustav V - 1 krona 1912 01 1250.-
298   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
299   Gustav V - 1 krona 1914 Lätta rispor. 01+ 900.-
300   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
301   Gustav V - 1 krona 1916 Överpräglad på 1915. 01 1100.-
302   Gustav V - 1 krona 1916 01+ 850.-
303   Gustav V - 1 krona 1923 01á0 950.-
304   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Spegelglans. Ett toppexemplar! 01á0 2000.-
305   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Liten kantskada åtsidan kl 11. 01 350.-
306   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
307   Gustav V - 1 krona 1925 01+ 1100.-
308   Gustav V - 1 krona 1926 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 1500.-
309   Gustav V - 1 krona 1927 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 1600.-
310   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 450.-
311   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
312   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G över litet G. 1 70.-
313   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. Ett bra exemplar! 1+á01 350.-
314   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01+ 900.-
315   Gustav V - 1 krona 1945 Mm TS. Stgl 0 170.-
316   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 650.-
317   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
318   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
319   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
320   Gustav V - 25 öre 1916 01 150.-
321   Gustav V - 25 öre 1930 0 275.-
322   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 500.-
323   Gustav V - 10 öre 1915 Ett mycket bra exemplar! 0 600.-
324   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
325   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar).Plantsfel å frånsidan. 1?á1 150.-
326   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 120.-
327   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 1200.-
328   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors.Obetydligt metall-fel under monogrammet. 01á0 650.-
329   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
330   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
331   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
332   Gustav V - 5 öre 1919 Toppexemplar! Spegelglans 01á0 Såld
333   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
334   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
335   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
336   Gustav V - 5 öre 1941 01á0 140.-
337   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
338   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
339   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
340   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 575.-
341   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
342   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
343   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01á0 350.-
344   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 450.-
345   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
346   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 800.-
347   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 45.-
348   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
349   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
350   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
351   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
352   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
353   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
354   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
355   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
356   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
357   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
358   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
359   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
360   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
361   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
362   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
363   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
364   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
365   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
366   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
367   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera