Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
725   Carl XV - 5 öre 1872 1+ Såld
730   Carl XV - 2 öre 1872 1+á01 Såld
731   Carl XV - 2 öre 1872 01 Såld
739   Carl XV - 1öre 1872 Vid en närmare okulär besiktning, upptäckar man en godartad fissur i hjässan. 01 150.-
Oscar II
741   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 1 01+ 3450.-
742   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 2 01+ 3475.-
743   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 3 01+ 3480.-
744   Oscar II - 20 kronor 1875 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 Såld
745   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett bra exemplar med en liten repa under "L.A.". 01+ 3250.-
746   Oscar II - 20 kronor 1876 Obetydlig kant åts. kl. 2. 01+ Såld
747   Oscar II - 20 kronor 1877 Med "O". 01+ Såld
748   Oscar II - 20 kronor 1879 Kvalitén är bättre än genomsnittet. 01 Såld
749   Oscar II - 20 kronor 1879 01 Såld
750   Oscar II - 20 kronor 1880 Kvalitén på denna 1880 är bättre än genomsnittet. 01+ 3600.-
751   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
752   Oscar II - 20 kronor 1884 1++ 2900.-
753   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3500.-
754   Oscar II - 20 kronor 1884 1+á01 Såld
755   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
756   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett ovanligare årtal. 01 4300.-
757   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett fint exemplar av denna litet mer sällsynta årgång. 01+ 4300.-
758   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
759   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
760   Oscar II - 20 kronor 1898 Ett mycket vackert ex! 01á0 3600.-
761   Oscar II - 20 kronor 1898 1+á01 Såld
762   Oscar II - 20 kronor 1899 01+ 3400.-
763   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ Såld
764   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
765   Oscar II - 10 kronor 1873 01+ Såld
766   Oscar II - 10 kronor 1874 01á0 2100.-
767   Oscar II - 10 kronor 1874 Ex 2. Ett mycket bra exemplar. 01á0 2300.-
768   Oscar II - 10 kronor 1883 01+ 2200.-
769   Oscar II - 10 kronor 1894 01+ 1775.-
770   Oscar II - 10 kronor 1894 Ex 2. 01+ 1850.-
771   Oscar II - 10 kronor 1894 01+ Såld
772   Oscar II - 10 kronor 1901 01+ 1625.-
773   Oscar II - 5 kronor 1881 01+ 1900.-
774   Oscar II - 2 kronor 1876 1 225.-
775   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och stort EB. Obetydlig kantskada i höjd med åtsidan kl 3 (ses dock endast från ovansidan). Mer sällsynt än tvåkronan 1878 med "OCH". 1? Såld
776   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, litet EB. Svag filning på kanten. 1? Såld
777   Oscar II - 2 kronor 1876 god 1 Såld
778   Oscar II - 2 kronor 1877 1?á1 150.-
779   Oscar II - 2 kronor 1877 "Med ändrad sjua." 1? 155.-
780   Oscar II - 2 kronor 1877 1++ 1700.-
781   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. 1? 175.-
782   Oscar II - 2 kronor 1877 Fläck frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+ 950.-
783   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
784   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
785   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "OCH". Något bättre än genomsnittet. 1?)(1?á1 3500.-
786   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
787   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Sällsynt i denna kvalité, trots svaga repor framför pannan. 1++ Såld
788   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". 1?á1 Såld
789   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 Såld
790   Oscar II - 2 kronor 1890 1?á1 250.-
791   Oscar II - 2 kronor 1892 Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 2900.-
792   Oscar II - 2 kronor 1892 "Flagad". 1?á1 Såld
793   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
794   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
795   Oscar II - 2 kronor 1893 1 350.-
796   Oscar II - 2 kronor 1893 1 375.-
797   Oscar II - 2 kronor 1897 Fint exemplar. 1+á01 1300.-
798   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
799   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
800   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
801   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 1+ 400.-
802   Oscar II - 2 kronor 1897 1++ 600.-
803   Oscar II - 2 kronor 1897 1á1+ Såld
804   Oscar II - 2 kronor 1898 Fint exemplar! 1+á01 1400.-
805   Oscar II - 2 kronor 1898 Fläckig. 1(+) 200.-
806   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
807   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
808   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
809   Oscar II - 2 kronor 1898 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 4000.-
810   Oscar II - 2 kronor 1898 omkr. 1+ 475.-
811   Oscar II - 2 kronor 1900 nära 01 1100.-
812   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
813   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
814   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
815   Oscar II - 2 kronor 1904 Små märken under hakan. omkr. 01 950.-
816   Oscar II - 2 kronor 1904 Liten fläck på halsen. nära 01 Såld
817   Oscar II - 2 kronor 1906 omkr. 01 800.-
818   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
819   Oscar II - 2 kronor 1907 Ett fint exemplar. 01+ 1500.-
820   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
821   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
822   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
823   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
824   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 260.-
825   Oscar II - 2 kronor 1907 Små fläckar. 1+á01 420.-
826   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 450.-
827   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
828   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
829   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
830   Oscar II - 2 kronor 1907 01 950.-
831   Oscar II - 1 krona 1875 Toppexemplar! 0 11000.-
832   Oscar II - 1 krona 1875 1++ Såld
833   Oscar II - 1 krona 1876 Ett vackert ex! omkr. 01 Såld
834   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
835   Oscar II - 1 krona 1879 1á1+ Såld
836   Oscar II - 1 krona 1880 Kraftigt rengjord. 1?)(1 Såld
837   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ Såld
838   Oscar II - 1 krona 1883 god 1 Såld
839   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
840   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
841   Oscar II - 1 krona 1889 "Med lock". 1?á2 150.-
842   Oscar II - 1 krona 1889 Med lock. 1?á2 200.-
843   Oscar II - 1 krona 1889 1++ Såld
844   Oscar II - 1 krona 1889 Med lock. Något bättre än genomsnittet. 1? Såld
845   Oscar II - 1 krona 1889 1 Såld
846   Oscar II - 1 krona 1890 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
847   Oscar II - 1 krona 1897 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
848   Oscar II - 1 krona 1898 1++)(1+á01 .-
849   Oscar II - 1 krona 1898 Svag mörkt parti på åtsidan. Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 01+ 1300.-
850   Oscar II - 1 krona 1898 1+ 275.-
851   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
852   Oscar II - 1 krona 1903 1?á1 55.-
853   Oscar II - 1 krona 1903 1 Såld
854   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. 01 Såld
855   Oscar II - 1 krona 1904 01 1150.-
856   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
857   Oscar II - 1 krona 1904 Små fläckar. 01+ 850.-
858   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
859   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
860   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
861   Oscar II - 1 krona 1906 01 750.-
862   Oscar II - 1 krona 1906 1 Såld
863   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
864   Oscar II - 1 krona 1907 Ett mycket vackert exemplar. omkr. 01á0 1750.-
865   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
866   Oscar II - 1 krona 1907 Rengjord. 1 40.-
867   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
868   Oscar II - 50 öre 1875 god 1 350.-
869   Oscar II - 50 öre 1875 1++ Såld
870   Oscar II - 50 öre 1877 god 1 Såld
871   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ Såld
872   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
873   Oscar II - 50 öre 1883 Svag repa ovanför valören. Fint ex. 01á0 2100.-
874   Oscar II - 50 öre 1883 1 85.-
875   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
876   Oscar II - 50 öre 1899 01+ 1000.-
877   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
878   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
879   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
880   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
881   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
882   Oscar II - 50 öre 1907 Typ B2. 01+ 750.-
883   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
884   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
885   Oscar II - 25 öre 1874 1++ Såld
886   Oscar II - 25 öre 1875 1? 90.-
887   Oscar II - 25 öre 1875 Lätt missfärgad. 1 Såld
888   Oscar II - 25 öre 1875 1? Såld
889   Oscar II - 25 öre 1875 1á1+ Såld
890   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
891   Oscar II - 25 öre 1876 1+ Såld
892   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
893   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 Såld
894   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
895   Oscar II - 25 öre 1885 1+ Såld
896   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
897   Oscar II - 25 öre 1897 01+ 350.-
898   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
899   Oscar II - 25 öre 1899 01 300.-
900   Oscar II - 25 öre 1902 01+ 400.-
901   Oscar II - 25 öre 1907 01 165.-
902   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
903   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
904   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
905   Oscar II - 10 öre 1872 Repor åtsidan. 1 225.-
906   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
907   Oscar II - 10 öre 1873 1? 200.-
908   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
909   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
910   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
911   Oscar II - 10 öre 1873 Svag repa åtsidan över ansiktet. 1á1+ Såld
912   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
913   Oscar II - 10 öre 1874 1(+) 125.-
914   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
915   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
916   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
917   Oscar II - 10 öre 1874 1?á1 Såld
918   Oscar II - 10 öre 1874 1+ Såld
919   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
920   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
921   Oscar II - 10 öre 1875 1 425.-
922   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
923   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
924   Oscar II - 10 öre 1875 Överpräglad på 1874. 1á1+ Såld
925   Oscar II - 10 öre 1876 1 110.-
926   Oscar II - 10 öre 1876 1+ 300.-
927   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
928   Oscar II - 10 öre 1876 1á1+ Såld
929   Oscar II - 10 öre 1880 1? 120.-
930   Oscar II - 10 öre 1880 god 1 280.-
931   Oscar II - 10 öre 1880 1+ 475.-
932   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
933   Oscar II - 10 öre 1882 Lätt filad på kanten åts. kl 11. 1 150.-
934   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
935   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
936   Oscar II - 10 öre 1883 1+á01 Såld
937   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
938   Oscar II - 10 öre 1884 1?á1 Såld
939   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
940   Oscar II - 10 öre 1890 1+á01 400.-
941   Oscar II - 10 öre 1891 1+á01 Såld
942   Oscar II - 10 öre 1892 1+ Såld
943   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
944   Oscar II - 10 öre 1896 01á0 350.-
945   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
946   Oscar II - 10 öre 1897 01+ 300.-
947   Oscar II - 10 öre 1897 01á0 450.-
948   Oscar II - 10 öre 1898 Fläck frånsidan. 01+ 150.-
949   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
950   Oscar II - 10 öre 1902 Lätt rengjord. 01+ 175.-
951   Oscar II - 10 öre 1902 Ett mycket snyggt exemplar. 01á0 300.-
952   Oscar II - 10 öre 1903 01+ 300.-
953   Oscar II - 10 öre 1904 01á0 240.-
954   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
955   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
956   Oscar II - 5 öre 1873 Fläckar. 1á1+ 150.-
957   Oscar II - 5 öre 1873 Överpräglad på 1872. god 1 600.-
958   Oscar II - 5 öre 1873 Med "GOTH" (anses som svagprägling). 1+á01 700.-
959   Oscar II - 5 öre 1873 1á1+ Såld
960   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på "R" i "ÖRE". 1+ 200.-
961   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ Såld
962   Oscar II - 5 öre 1877 1+á01 650.-
963   Oscar II - 5 öre 1879 1(+) Såld
964   Oscar II - 5 öre 1881 1++ 250.-
965   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
966   Oscar II - 5 öre 1881 Små mörka fläckar till höger på åtsidan. 1(+) 85.-
967   Oscar II - 5 öre 1881 1+ Såld
968   Oscar II - 5 öre 1882 1+á01 Såld
969   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
970   Oscar II - 5 öre 1886 1+ Såld
971   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
972   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
973   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
974   Oscar II - 5 öre 1905 1+á01 90.-
975   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
976   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 330.-
977   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
978   Oscar II - 5 öre 1906 01á0 400.-
979   Oscar II - 5 öre 1906 Utmärkt exemplar! 0 Såld
980   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
981   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
982   Oscar II - 5 öre 1907 0 700.-
983   Oscar II - 2 öre 1873 Trots en liten på frånsidan kl 5 är detta ett riktigt bra exemplar! 01á0 1100.-
984   Oscar II - 2 öre 1873 1+ 135.-
985   Oscar II - 2 öre 1873 1+á01 300.-
986   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
987   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
988   Oscar II - 2 öre 1874 1+ Såld
989   Oscar II - 2 öre 1876 omkr. 1+ 175.-
990   Oscar II - 2 öre 1876 Rengjord. 1++ Såld
991   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
992   Oscar II - 2 öre 1879 1++ Såld
993   Oscar II - 2 öre 1880 1+ 150.-
994   Oscar II - 2 öre 1880 1(+) Såld
995   Oscar II - 2 öre 1881 Svag fläck på frånsidan. 01 Såld
996   Oscar II - 2 öre 1882 1++ Såld
997   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
998   Oscar II - 2 öre 1886 1+á01 Såld
999   Oscar II - 2 öre 1889 Svaga fläckar. 01+ Såld
1000   Oscar II - 2 öre 1891 Små stänk. 01á0 Såld
1001   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 100.-
1002   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 90.-
1003   Oscar II - 2 öre 1898 01 100.-
1004   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
1005   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 Såld
1006   Oscar II - 2 öre 1904 01+ 250.-
1007   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
1008   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 Såld
1009   Oscar II - 2 öre 1907 01+ 120.-
1010   Oscar II - 2 öre 1907 Stgl 0 350.-
1011   Oscar II - 2 öre 1939 01á0 110.-
1012   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 1100.-
1013   Oscar II - 1 öre 1873 01 250.-
1014   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1 Såld
1015   Oscar II - 1 öre 1873 Med "L A." 0 Såld
1016   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A utan punkter. 01á0 Såld
1017   Oscar II - 1 öre 1874 01 275.-
1018   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 Såld
1019   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
1020   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 Såld
1021   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+)(1 175.-
1022   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+ 200.-
1023   Oscar II - 1 öre 1877 Med kort text 1++ 325.-
1024   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 300.-
1025   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
1026   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 Såld
1027   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
1028   Oscar II - 1 öre 1879 Med kort text. 1+ Såld
1029   Oscar II - 1 öre 1880 1+ 230.-
1030   Oscar II - 1 öre 1880 Fläckig. 1++ 350.-
1031   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
1032   Oscar II - 1 öre 1882 01 150.-
1033   Oscar II - 1 öre 1882 1+á01 95.-
1034   Oscar II - 1 öre 1883 Fläck på frånsidan. 01+ 160.-
1035   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
1036   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 275.-
1037   Oscar II - 1 öre 1884 01á0 300.-
1038   Oscar II - 1 öre 1884 01á0 Såld
1039   Oscar II - 1 öre 1884 1+á01 Såld
1040   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
1041   Oscar II - 1 öre 1885 01á0 300.-
1042   Oscar II - 1 öre 1885 1++ Såld
1043   Oscar II - 1 öre 1889 Fläck på åtsidan. 01 190.-
1044   Oscar II - 1 öre 1890 Ett utmärkt exemplar! Stgl 0 500.-
1045   Oscar II - 1 öre 1891 01+ Såld
1046   Oscar II - 1 öre 1892 1(+) 450.-
1047   Oscar II - 1 öre 1892 1(+) Såld
1048   Oscar II - 1 öre 1893 0 Såld
1049   Oscar II - 1 öre 1894 Svaga repor på åtsidan. 1+ 150.-
1050   Oscar II - 1 öre 1894 1 80.-
1051   Oscar II - 1 öre 1895 Små repor till höger på åtsidan. 01+ 90.-
1052   Oscar II - 1 öre 1897 01á0 180.-
1053   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
1054   Oscar II - 1 öre 1900 01+ 90.-
1055   Oscar II - 1 öre 1901 01á0 130.-
1056   Oscar II - 1 öre 1903 01á0 180.-
1057   Oscar II - 1 öre 1904 01+ 110.-
1058   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 125.-
1059   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck på frånsidan. 01á0 60.-
1060   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck å frånsidan. 01á0 60.-
Gustav V
1061   Gustav V - 20 kr 1925 Ett mycket bra exemplar. 01á0 14500.-
1062   Gustav V - 5 kr 1920 Typmynt. Sveriges sista femkrona i guld. 01+ 1300.-
1063   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 150.-
1064   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
1065   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
1066   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
1067   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
1068   Gustav V - 2 kronor 1910 omkr. 1+ 150.-
1069   Gustav V - 2 kronor 1910 1+ 160.-
1070   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ 200.-
1071   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
1072   Gustav V - 2 kronor 1910 1(+) 90.-
1073   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ Såld
1074   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
1075   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 01 650.-
1076   Gustav V - 2 kronor 1913 Liten fläck vid årtalet. 1+á01 250.-
1077   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 Såld
1078   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
1079   Gustav V - 2 kronor 1914 01 Såld
1080   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
1081   Gustav V - 2 kronor 1922 Ett vackert ex! 01á0 1100.-
1082   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
1083   Gustav V - 2 kronor 1922 01+ 600.-
1084   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
1085   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död. 01+ 100.-
1086   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
1087   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
1088   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
1089   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
1090   Gustav V - 1 krona 1913 01+ Såld
1091   Gustav V - 1 krona 1914 01 Såld
1092   Gustav V - 1 krona 1915 1++ 175.-
1093   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
1094   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
1095   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
1096   Gustav V - 1 krona 1923 01+ 650.-
1097   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
1098   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
1099   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ Såld
1100   Gustav V - 1 krona 1926 Obetydlig kant åts. kl 11. 01+ Såld
1101   Gustav V - 1 krona 1928 01 325.-
1102   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 400.-
1103   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
1104   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
1105   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
1106   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 Såld
1107   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
1108   Gustav V - 1 krona 1932 01á0 375.-
1109   Gustav V - 1 krona 1932 01+ Såld
1110   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
1111   Gustav V - 1 krona 1935 01á0 200.-
1112   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
1113   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
1114   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 1++ 375.-
1115   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
1116   Gustav V - 50 öre 1912 Minimal fläck vid R i "SVERIGE". 01á0 1300.-
1117   Gustav V - 50 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 1300.-
1118   Gustav V - 50 öre 1920 01+ Såld
1119   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 400.-
1120   Gustav V - 50 öre 1928 stgl 01á0 400.-
1121   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
1122   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
1123   Gustav V - 50 öre 1930 Ett mycket vackert ex! 01á0 475.-
1124   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
1125   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
1126   Gustav V - 50 öre 1935 Fläckar. 01á0 150.-
1127   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
1128   Gustav V - 25 öre 1910 Med stort kors. 01+ 250.-
1129   Gustav V - 25 öre 1910 Ett vackert ex. 01á0 Såld
1130   Gustav V - 25 öre 1912 01 250.-
1131   Gustav V - 25 öre 1914 .-
1132   Gustav V - 25 öre 1914 01+ 170.-
1133   Gustav V - 25 öre 1914 stgl-spgl 01á0 375.-
1134   Gustav V - 25 öre 1914 Ett fint exemplar! 01á0 425.-
1135   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
1136   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
1137   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
1138   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
1139   Gustav V - 25 öre 1930 01+ Såld
1140   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
1141   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
1142   Gustav V - 10 öre 1914 01á0 400.-
1143   Gustav V - 10 öre 1917 01+ 95.-
1144   Gustav V - 10 öre 1918 01á0 Såld
1145   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
1146   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
1147   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar på W). 1 190.-
1148   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
1149   Gustav V - 10 öre 1920 Plantsfel frånsidan till vänster om nollan. 01+ 75.-
1150   Gustav V - 10 öre 1921 Svaga stänk. 01 150.-
1151   Gustav V - 10 öre 1921 1+á01 Såld
1152   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
1153   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
1154   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 70.-
1155   Gustav V - 10 öre 1936 Med lång sexa. 01á0 80.-
1156   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 70.-
1157   Gustav V - 5 öre 1906 0 775.-
1158   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
1159   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
1160   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
1161   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
1162   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
1163   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
1164   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
1165   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
1166   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
1167   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
1168   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
1169   Gustav V - 5 öre 1924 01á0 700.-
1170   Gustav V - 5 öre 1925 01á0 500.-
1171   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
1172   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
1173   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
1174   Gustav V - 5 öre 1936 Svag fläck över "36". 01á0 300.-
1175   Gustav V - 5 öre 1936 Med kort sexa. 01á0 350.-
1176   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
1177   Gustav V - 5 öre 1940 01á0 85.-
1178   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
1179   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
1180   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Ovanlig i denna kvalité. 01á0 600.-
1181   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 600.-
1182   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
1183   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
1184   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
1185   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
1186   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
1187   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
1188   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
1189   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
1190   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
1191   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
1192   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
1193   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
1194   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
1195   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
1196   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
1197   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
1198   Gustav V - 2 öre 1916 Överpräglad på 1915. Ett ocirkulerat mynt, dock en liten fläck till vänster om 1 i "16". 01á0 Såld
1199   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
1200   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
1201   Gustav V - 2 öre 1933 01á0 150.-
1202   Gustav V - 2 öre 1935 01á0 150.-
1203   Gustav V - 2 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 110.-
1204   Gustav V - 2 öre 1936 Med kort sexa. 0 300.-
1205   Gustav V - 2 öre 1937 0 190.-
1206   Gustav V - 2 öre 1938 0 190.-
1207   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
1208   Gustav V - 2 öre 1941 0 150.-
1209   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
1210   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
1211   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
1212   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
1213   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
1214   Gustav V - 2 öre 1946 01á0 90.-
1215   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
1216   Gustav V - 2 öre 1948 01+ 45.-
1217   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
1218   Gustav V - 2 öre 1950 01á0 80.-
1219   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
1220   Gustav V - 1 öre 1909 Med litet kors. Ovanlig. 01+ Såld
1221   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
1222   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. Ovanlig i denna kvalité. Svag fläck vid nedersta kronan. 01 1300.-
1223   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1 150.-
1224   Gustav V - 1 öre 1914 Något mörk. 1?á1 Såld
1225   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
1226   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
1227   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
1228   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
1229   Gustav V - 1 öre 1929 Med rak tvåa. 01á0 Såld
Gustav VI Adolf
1230   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 "Utan strömmar". 1+á01 400.-
1231   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar (tvärgående linjer) i frånsidans sköldar med lejonen. 01 Såld
1232   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
1233   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
1234   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
1235   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
1236   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
1237   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
1238   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
1239   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
1240   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
1241   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
1242   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
1243   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
1244   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 90.-
1245   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
1246   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
1247   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1248   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1249   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1250   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1251   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
1252   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
1253   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1254   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1255   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1256   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1257   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
1258   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
1259   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1260   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera