Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
170   Oscar II - 20 kronor 1873 01 3400.-
171   Oscar II - 20 kronor 1874 Obetydlig kantskada fråns. kl. 1. 01 3200.-
172   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
173   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett mycket fint exemplar! 01á0 3700.-
174   Oscar II - 20 kronor 1877 Med "O". 1+á01 3000.-
175   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
176   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar. 01+ 3550.-
177   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 3400.-
178   Oscar II - 20 kronor 1898 01+ 3200.-
179   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01 3300.-
180   Oscar II - 2 kronor 1877 Rengjord. 1+á01 2500.-
181   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
182   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
183   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
184   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
185   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
186   Oscar II - 2 kronor 1893 Sällsynt i denna kvalité. 01 4500.-
187   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
188   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
189   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
190   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
191   Oscar II - 2 kronor 1900 Små kantskador. 1 100.-
192   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
193   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
194   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
195   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
196   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 200.-
197   Oscar II - 2 kronor 1904 Svagt spår av gummiband på åtsidan. Med spegelglans! 01+ 2800.-
198   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 125.-
199   Oscar II - 2 kronor 1906 01+ 1400.-
200   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 150.-
201   Oscar II - 2 kronor 1906 Lätta spår av gummiband.I övrigt fin patina. 1+á01 450.-
202   Oscar II - 2 kronor 1906 Repa bakom huvudet, svagt spår av gummiband över porträttet. 01+)(01á0 500.-
203   Oscar II - 2 kronor 1906 Svagt spår av gummiband över porträttet. 01 600.-
204   Oscar II - 2 kronor 1907 01+)(01á0 1100.-
205   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
206   Oscar II - 2 kronor 1907 Små kantskador. god 1+ 200.-
207   Oscar II - 2 kronor 1907 Ett mycket vackert exemplar! stgl-spgl 01á0 2400.-
208   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
209   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
210   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
211   Oscar II - 2 kronor 1907 1á1+ 85.-
212   Oscar II - 1 krona 1876 Överpräglad på 1875. 1+ 1000.-
213   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
214   Oscar II - 1 krona 1881 1á1+ 550.-
215   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
216   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
217   Oscar II - 1 krona 1889 Med loick. 1? 200.-
218   Oscar II - 1 krona 1898 Fint exemplar med trevlig patina! 1+á01 700.-
219   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
220   Oscar II - 1 krona 1906 01+ 750.-
221   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
222   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
223   Oscar II - 50 öre 1898 01 900.-
224   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
225   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
226   Oscar II - 50 öre 1907 Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 1200.-
227   Oscar II - 50 öre 1907 Ett mycket vackert exemplar! 0 1600.-
228   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
229   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
230   Oscar II - 25 öre 1878 1? 210.-
231   Oscar II - 25 öre 1878 1?á1 350.-
232   Oscar II - 25 öre 1907 01 135.-
233   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 250.-
234   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
235   Oscar II - 10 öre 1873 1+á01 950.-
236   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
237   Oscar II - 10 öre 1875 Obetydligt plantsfel. 1+ 400.-
238   Oscar II - 10 öre 1876 01 600.-
239   Oscar II - 10 öre 1876 1?á1 90.-
240   Oscar II - 10 öre 1876 Snyggt exemplar! 01+ 950.-
241   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
242   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
243   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
244   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
245   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
246   Oscar II - 10 öre 1897 Ett fint exemplar med mycket stämpelglans. 01á0 400.-
247   Oscar II - 10 öre 1903 01)(01Á0 190.-
248   Oscar II - 10 öre 1907 Ett ocirkulerat mynt. 0 250.-
249   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
250   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
251   Oscar II - 5 öre 1889 Fint exemplar. 01+ 650.-
252   Oscar II - 5 öre 1906 Vacker stämpelglans! 01á0 750.-
253   Oscar II - 5 öre 1907 Små fläckar. 01+ 175.-
254   Oscar II - 2 öre 1905 01á0 300.-
255   Oscar II - 1 öre 1873 1+á01 150.-
256   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A. 1+á01 150.-
257   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
258   Oscar II - 1 öre 1879 1+á01 240.-
259   Oscar II - 1 öre 1880 1++ 350.-
260   Oscar II - 1 öre 1885 01)(1++ 150.-
261   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
262   Oscar II - 1 öre 1889 01á0 380.-
263   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
264   Oscar II - 1 öre 1906 01á0 450.-
Gustav V
265   Gustav V - 5 kr 1920 Ett vackert exemplar! 01á0 1300.-
266   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
267   Gustav V - 2 kronor 1910 Med spegelglans! 01+ 1900.-
268   Gustav V - 2 kronor 1912 01 850.-
269   Gustav V - 2 kronor 1912 1á1+ 90.-
270   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 200.-
271   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 750.-
272   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
273   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
274   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
275   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 300.-
276   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
277   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett i närmaste ocirkulerat exemplar. 01+ 900.-
278   Gustav V - 2 kronor 1924 1+á01 150.-
279   Gustav V - 2 kronor 1928 01+ 550.-
280   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
281   Gustav V - 1 krona 1910 01+ 1400.-
282   Gustav V - 1 krona 1912 01 1250.-
283   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
284   Gustav V - 1 krona 1914 Lätta rispor. 01+ 900.-
285   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
286   Gustav V - 1 krona 1916 Överpräglad på 1915. 01 1100.-
287   Gustav V - 1 krona 1916 01+ 850.-
288   Gustav V - 1 krona 1923 01á0 950.-
289   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Spegelglans. Ett toppexemplar! 01á0 2000.-
290   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Liten kantskada åtsidan kl 11. 01 350.-
291   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
292   Gustav V - 1 krona 1925 01+ 1100.-
293   Gustav V - 1 krona 1926 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 1500.-
294   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 450.-
295   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
296   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G över litet G. 1 70.-
297   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. Ett bra exemplar! 1+á01 350.-
298   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01+ 900.-
299   Gustav V - 1 krona 1945 Mm TS. Stgl 0 170.-
300   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 650.-
301   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
302   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
303   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
304   Gustav V - 25 öre 1916 01 150.-
305   Gustav V - 25 öre 1930 0 275.-
306   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 500.-
307   Gustav V - 10 öre 1915 Ett mycket bra exemplar! 0 600.-
308   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
309   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar).Plantsfel å frånsidan. 1?á1 150.-
310   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 120.-
311   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 1200.-
312   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors.Obetydligt metall-fel under monogrammet. 01á0 650.-
313   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
314   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
315   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
316   Gustav V - 5 öre 1919 Toppexemplar! Spegelglans 01á0 Såld
317   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
318   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
319   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
320   Gustav V - 5 öre 1941 01á0 140.-
321   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
322   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
323   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
324   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 575.-
325   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
326   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
327   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01á0 350.-
328   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 450.-
329   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
330   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 800.-
331   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 45.-
332   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
333   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
334   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
335   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
336   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
337   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
338   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
339   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
340   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
341   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
342   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
343   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
344   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
345   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
346   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
347   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
348   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
349   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
350   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
351   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera