Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
692   Carl XV - 5 öre 1872 1+ Såld
697   Carl XV - 2 öre 1872 1+á01 Såld
698   Carl XV - 2 öre 1872 01 Såld
706   Carl XV - 1öre 1872 Vid en närmare okulär besiktning, upptäckar man en godartad fissur i hjässan. 01 150.-
Oscar II
708   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 1 01+ 3450.-
709   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 2 01+ 3475.-
710   Oscar II - 20 kronor 1874 Ex. 3 01+ 3480.-
711   Oscar II - 20 kronor 1875 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 Såld
712   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett bra exemplar med en liten repa under "L.A.". 01+ 3250.-
713   Oscar II - 20 kronor 1876 Obetydlig kant åts. kl. 2. 01+ Såld
714   Oscar II - 20 kronor 1877 Med "O". 01+ 3650.-
715   Oscar II - 20 kronor 1879 01 3900.-
716   Oscar II - 20 kronor 1879 Kvalitén är bättre än genomsnittet. 01 Såld
717   Oscar II - 20 kronor 1880 Kvalitén på denna 1880 är bättre än genomsnittet. 01+ 3600.-
718   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
719   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3500.-
720   Oscar II - 20 kronor 1884 1+á01 Såld
721   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
722   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett ovanligare årtal. 01 4300.-
723   Oscar II - 20 kronor 1887 Ett fint exemplar av denna litet mer sällsynta årgång. 01+ 4300.-
724   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
725   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
726   Oscar II - 20 kronor 1898 Ett mycket vackert ex! 01á0 3600.-
727   Oscar II - 20 kronor 1898 1+á01 Såld
728   Oscar II - 20 kronor 1899 01+ 3400.-
729   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ Såld
730   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
731   Oscar II - 10 kronor 1873 01+ Såld
732   Oscar II - 10 kronor 1874 01á0 2100.-
733   Oscar II - 10 kronor 1874 Ex 2. Ett mycket bra exemplar. 01á0 2300.-
734   Oscar II - 10 kronor 1883 01+ 2200.-
735   Oscar II - 10 kronor 1894 Ex 2. 01+ 1850.-
736   Oscar II - 10 kronor 1894 01+ Såld
737   Oscar II - 10 kronor 1901 01+ 1625.-
738   Oscar II - 5 kronor 1881 01+ 1900.-
739   Oscar II - 2 kronor 1876 1 225.-
740   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, litet EB. Svag filning på kanten. 1? Såld
741   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och stort EB. Obetydlig kantskada i höjd med åtsidan kl 3 (ses dock endast från ovansidan). Mer sällsynt än tvåkronan 1878 med "OCH". 1? Såld
742   Oscar II - 2 kronor 1876 god 1 Såld
743   Oscar II - 2 kronor 1877 1?á1 150.-
744   Oscar II - 2 kronor 1877 "Med ändrad sjua." 1? 155.-
745   Oscar II - 2 kronor 1877 1++ 1700.-
746   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. 1? 175.-
747   Oscar II - 2 kronor 1877 Fläck frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+ 950.-
748   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
749   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
750   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "OCH". Något bättre än genomsnittet. 1?)(1?á1 3500.-
751   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
752   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". 1?á1 300.-
753   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 Såld
754   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Sällsynt i denna kvalité, trots svaga repor framför pannan. 1++ Såld
755   Oscar II - 2 kronor 1890 1?á1 250.-
756   Oscar II - 2 kronor 1892 Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 2900.-
757   Oscar II - 2 kronor 1892 "Flagad". 1?á1 Såld
758   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
759   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
760   Oscar II - 2 kronor 1893 1 350.-
761   Oscar II - 2 kronor 1893 1 375.-
762   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
763   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
764   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
765   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 1+ 400.-
766   Oscar II - 2 kronor 1897 1++ 600.-
767   Oscar II - 2 kronor 1897 1á1+ Såld
768   Oscar II - 2 kronor 1898 Fint exemplar! 1+á01 1400.-
769   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
770   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
771   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
772   Oscar II - 2 kronor 1898 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 4000.-
773   Oscar II - 2 kronor 1898 omkr. 1+ 475.-
774   Oscar II - 2 kronor 1900 nära 01 1100.-
775   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
776   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
777   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
778   Oscar II - 2 kronor 1904 Små märken under hakan. omkr. 01 950.-
779   Oscar II - 2 kronor 1904 Liten fläck på halsen. nära 01 Såld
780   Oscar II - 2 kronor 1906 omkr. 01 800.-
781   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
782   Oscar II - 2 kronor 1907 Ett fint exemplar. 01+ 1500.-
783   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
784   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
785   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 260.-
786   Oscar II - 2 kronor 1907 Små fläckar. 1+á01 420.-
787   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 450.-
788   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
789   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
790   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
791   Oscar II - 1 krona 1875 Toppexemplar! 0 11000.-
792   Oscar II - 1 krona 1875 1++ Såld
793   Oscar II - 1 krona 1876 Ett vackert ex! omkr. 01 Såld
794   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
795   Oscar II - 1 krona 1879 1á1+ Såld
796   Oscar II - 1 krona 1880 Kraftigt rengjord. 1?)(1 95.-
797   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ Såld
798   Oscar II - 1 krona 1883 god 1 Såld
799   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
800   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
801   Oscar II - 1 krona 1889 "Med lock". 1?á2 150.-
802   Oscar II - 1 krona 1889 Med lock. Något bättre än genomsnittet. 1? 300.-
803   Oscar II - 1 krona 1889 1++ Såld
804   Oscar II - 1 krona 1889 1 Såld
805   Oscar II - 1 krona 1890 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
806   Oscar II - 1 krona 1897 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
807   Oscar II - 1 krona 1898 1++)(1+á01 .-
808   Oscar II - 1 krona 1898 Svag mörkt parti på åtsidan. Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 01+ 1300.-
809   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
810   Oscar II - 1 krona 1903 1?á1 55.-
811   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. 01 Såld
812   Oscar II - 1 krona 1903 1 Såld
813   Oscar II - 1 krona 1904 01 1150.-
814   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
815   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
816   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
817   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
818   Oscar II - 1 krona 1906 01 750.-
819   Oscar II - 1 krona 1906 1 Såld
820   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
821   Oscar II - 1 krona 1907 Ett mycket vackert exemplar. omkr. 01á0 1750.-
822   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
823   Oscar II - 50 öre 1875 god 1 350.-
824   Oscar II - 50 öre 1875 1++ Såld
825   Oscar II - 50 öre 1877 god 1 Såld
826   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ Såld
827   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
828   Oscar II - 50 öre 1883 Svag repa ovanför valören. Fint ex. 01á0 2100.-
829   Oscar II - 50 öre 1883 1 85.-
830   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
831   Oscar II - 50 öre 1899 01+ 1000.-
832   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
833   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
834   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
835   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
836   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
837   Oscar II - 50 öre 1907 Typ B2. 01+ 750.-
838   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
839   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
840   Oscar II - 25 öre 1874 1++ Såld
841   Oscar II - 25 öre 1875 1? 90.-
842   Oscar II - 25 öre 1875 1? Såld
843   Oscar II - 25 öre 1875 Lätt missfärgad. 1 Såld
844   Oscar II - 25 öre 1875 1á1+ Såld
845   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
846   Oscar II - 25 öre 1876 1+ Såld
847   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
848   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 Såld
849   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
850   Oscar II - 25 öre 1885 1+ Såld
851   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
852   Oscar II - 25 öre 1897 01+ 350.-
853   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
854   Oscar II - 25 öre 1899 01 300.-
855   Oscar II - 25 öre 1902 01+ 400.-
856   Oscar II - 25 öre 1907 01 165.-
857   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
858   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
859   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
860   Oscar II - 10 öre 1872 Repor åtsidan. 1 225.-
861   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
862   Oscar II - 10 öre 1873 1? 200.-
863   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
864   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
865   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
866   Oscar II - 10 öre 1873 Svag repa åtsidan över ansiktet. 1á1+ Såld
867   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
868   Oscar II - 10 öre 1874 1(+) 125.-
869   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
870   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
871   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
872   Oscar II - 10 öre 1874 1+ Såld
873   Oscar II - 10 öre 1874 1?á1 Såld
874   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
875   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
876   Oscar II - 10 öre 1875 1 425.-
877   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
878   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
879   Oscar II - 10 öre 1875 Överpräglad på 1874. 1á1+ 800.-
880   Oscar II - 10 öre 1876 1 110.-
881   Oscar II - 10 öre 1876 1+ 300.-
882   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
883   Oscar II - 10 öre 1876 1á1+ Såld
884   Oscar II - 10 öre 1880 1? 120.-
885   Oscar II - 10 öre 1880 god 1 280.-
886   Oscar II - 10 öre 1880 1+ 475.-
887   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
888   Oscar II - 10 öre 1882 Lätt filad på kanten åts. kl 11. 1 150.-
889   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
890   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
891   Oscar II - 10 öre 1883 1+á01 Såld
892   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
893   Oscar II - 10 öre 1884 1?á1 Såld
894   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
895   Oscar II - 10 öre 1890 1+á01 400.-
896   Oscar II - 10 öre 1891 1+á01 Såld
897   Oscar II - 10 öre 1892 1+ Såld
898   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
899   Oscar II - 10 öre 1896 01á0 350.-
900   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
901   Oscar II - 10 öre 1897 01+ 300.-
902   Oscar II - 10 öre 1897 01á0 450.-
903   Oscar II - 10 öre 1898 Fläck frånsidan. 01+ 150.-
904   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
905   Oscar II - 10 öre 1902 Lätt rengjord. 01+ 175.-
906   Oscar II - 10 öre 1902 Ett mycket snyggt exemplar. 01á0 300.-
907   Oscar II - 10 öre 1903 01+ 300.-
908   Oscar II - 10 öre 1904 01á0 240.-
909   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
910   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
911   Oscar II - 5 öre 1873 Fläckar. 1á1+ 150.-
912   Oscar II - 5 öre 1873 Överpräglad på 1872. god 1 600.-
913   Oscar II - 5 öre 1873 Med "GOTH" (anses som svagprägling). 1+á01 700.-
914   Oscar II - 5 öre 1873 1á1+ Såld
915   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på "R" i "ÖRE". 1+ 200.-
916   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ Såld
917   Oscar II - 5 öre 1877 1+á01 650.-
918   Oscar II - 5 öre 1879 1(+) Såld
919   Oscar II - 5 öre 1881 1++ 250.-
920   Oscar II - 5 öre 1881 1+ Såld
921   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
922   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
923   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
924   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
925   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
926   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 330.-
927   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
928   Oscar II - 5 öre 1906 01á0 400.-
929   Oscar II - 5 öre 1906 Utmärkt exemplar! 0 Såld
930   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
931   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
932   Oscar II - 5 öre 1907 0 700.-
933   Oscar II - 2 öre 1873 Trots en liten på frånsidan kl 5 är detta ett riktigt bra exemplar! 01á0 1100.-
934   Oscar II - 2 öre 1873 1+á01 300.-
935   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
936   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
937   Oscar II - 2 öre 1874 1+ Såld
938   Oscar II - 2 öre 1876 omkr. 1+ 175.-
939   Oscar II - 2 öre 1876 Rengjord. 1++ Såld
940   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
941   Oscar II - 2 öre 1879 1++ Såld
942   Oscar II - 2 öre 1880 1(+) Såld
943   Oscar II - 2 öre 1881 Svag fläck på frånsidan. 01 Såld
944   Oscar II - 2 öre 1882 1++ Såld
945   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
946   Oscar II - 2 öre 1886 1+á01 Såld
947   Oscar II - 2 öre 1889 Svaga fläckar. 01+ Såld
948   Oscar II - 2 öre 1891 Små stänk. 01á0 Såld
949   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 100.-
950   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 90.-
951   Oscar II - 2 öre 1898 01 100.-
952   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
953   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 Såld
954   Oscar II - 2 öre 1904 01+ 250.-
955   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 500.-
956   Oscar II - 2 öre 1907 01+ 120.-
957   Oscar II - 2 öre 1907 Stgl 0 350.-
958   Oscar II - 2 öre 1939 01á0 110.-
959   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 1100.-
960   Oscar II - 1 öre 1873 01 250.-
961   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A utan punkter. 01á0 Såld
962   Oscar II - 1 öre 1873 Med "L A." 0 Såld
963   Oscar II - 1 öre 1874 01 275.-
964   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 Såld
965   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
966   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 Såld
967   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+)(1 175.-
968   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+ 200.-
969   Oscar II - 1 öre 1877 Med kort text 1++ 325.-
970   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 300.-
971   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
972   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 Såld
973   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
974   Oscar II - 1 öre 1879 Med kort text. 1+ Såld
975   Oscar II - 1 öre 1880 1+ 230.-
976   Oscar II - 1 öre 1880 Fläckig. 1++ 350.-
977   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
978   Oscar II - 1 öre 1882 01 150.-
979   Oscar II - 1 öre 1882 1+á01 95.-
980   Oscar II - 1 öre 1883 Fläck på frånsidan. 01+ 160.-
981   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
982   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 275.-
983   Oscar II - 1 öre 1884 01á0 300.-
984   Oscar II - 1 öre 1884 1+á01 Såld
985   Oscar II - 1 öre 1884 01á0 Såld
986   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
987   Oscar II - 1 öre 1885 01á0 300.-
988   Oscar II - 1 öre 1885 1++ Såld
989   Oscar II - 1 öre 1889 Fläck på åtsidan. 01 190.-
990   Oscar II - 1 öre 1890 Ett utmärkt exemplar! Stgl 0 500.-
991   Oscar II - 1 öre 1891 01+ Såld
992   Oscar II - 1 öre 1892 1(+) 450.-
993   Oscar II - 1 öre 1892 1(+) Såld
994   Oscar II - 1 öre 1893 0 Såld
995   Oscar II - 1 öre 1894 Svaga repor på åtsidan. 1+ 150.-
996   Oscar II - 1 öre 1894 1 80.-
997   Oscar II - 1 öre 1895 Små repor till höger på åtsidan. 01+ 90.-
998   Oscar II - 1 öre 1897 01á0 180.-
999   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
1000   Oscar II - 1 öre 1900 01+ 90.-
1001   Oscar II - 1 öre 1901 01á0 130.-
1002   Oscar II - 1 öre 1903 01á0 180.-
1003   Oscar II - 1 öre 1904 01+ 110.-
1004   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 125.-
1005   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck på frånsidan. 01á0 60.-
1006   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck å frånsidan. 01á0 60.-
Gustav V
1007   Gustav V - 20 kr 1925 Ett mycket bra exemplar. 01á0 14500.-
1008   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 150.-
1009   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
1010   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
1011   Gustav V - 2 kronor 1910 omkr. 1+ 150.-
1012   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
1013   Gustav V - 2 kronor 1910 1+ 160.-
1014   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
1015   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ Såld
1016   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
1017   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 01 650.-
1018   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 Såld
1019   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
1020   Gustav V - 2 kronor 1914 01 Såld
1021   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
1022   Gustav V - 2 kronor 1922 Ett vackert ex! 01á0 1100.-
1023   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
1024   Gustav V - 2 kronor 1922 01+ 600.-
1025   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
1026   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död. 01+ 100.-
1027   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
1028   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
1029   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
1030   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
1031   Gustav V - 1 krona 1913 01+ Såld
1032   Gustav V - 1 krona 1914 01 Såld
1033   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
1034   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
1035   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
1036   Gustav V - 1 krona 1923 01+ 650.-
1037   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
1038   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
1039   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ Såld
1040   Gustav V - 1 krona 1926 Obetydlig kant åts. kl 11. 01+ Såld
1041   Gustav V - 1 krona 1928 01 325.-
1042   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 400.-
1043   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
1044   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
1045   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
1046   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 450.-
1047   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
1048   Gustav V - 1 krona 1932 01+ Såld
1049   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
1050   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
1051   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
1052   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
1053   Gustav V - 50 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 1300.-
1054   Gustav V - 50 öre 1920 01+ Såld
1055   Gustav V - 50 öre 1928 stgl 01á0 400.-
1056   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
1057   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
1058   Gustav V - 50 öre 1930 Ett mycket vackert ex! 01á0 475.-
1059   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
1060   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
1061   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
1062   Gustav V - 25 öre 1910 Med stort kors. 01+ 250.-
1063   Gustav V - 25 öre 1910 Ett vackert ex. 01á0 Såld
1064   Gustav V - 25 öre 1912 01 250.-
1065   Gustav V - 25 öre 1914 .-
1066   Gustav V - 25 öre 1914 01+ 170.-
1067   Gustav V - 25 öre 1914 stgl-spgl 01á0 375.-
1068   Gustav V - 25 öre 1914 Ett fint exemplar! 01á0 425.-
1069   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
1070   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
1071   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
1072   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
1073   Gustav V - 25 öre 1930 01+ Såld
1074   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
1075   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
1076   Gustav V - 10 öre 1914 01á0 400.-
1077   Gustav V - 10 öre 1917 01+ 95.-
1078   Gustav V - 10 öre 1918 01á0 Såld
1079   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
1080   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
1081   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar på W). 1 190.-
1082   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
1083   Gustav V - 10 öre 1920 Plantsfel frånsidan till vänster om nollan. 01+ 75.-
1084   Gustav V - 10 öre 1921 1+á01 Såld
1085   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
1086   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
1087   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 70.-
1088   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 70.-
1089   Gustav V - 5 öre 1906 0 775.-
1090   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
1091   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
1092   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
1093   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
1094   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
1095   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
1096   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
1097   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
1098   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
1099   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
1100   Gustav V - 5 öre 1924 01á0 700.-
1101   Gustav V - 5 öre 1925 01á0 500.-
1102   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
1103   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
1104   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
1105   Gustav V - 5 öre 1936 Svag fläck över "36". 01á0 300.-
1106   Gustav V - 5 öre 1936 Med kort sexa. 01á0 350.-
1107   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
1108   Gustav V - 5 öre 1940 01á0 85.-
1109   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
1110   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
1111   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Ovanlig i denna kvalité. 01á0 600.-
1112   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 600.-
1113   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
1114   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
1115   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
1116   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
1117   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
1118   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
1119   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
1120   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
1121   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
1122   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
1123   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
1124   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
1125   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
1126   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
1127   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
1128   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
1129   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
1130   Gustav V - 2 öre 1916 Överpräglad på 1915. Ett ocirkulerat mynt, dock en liten fläck till vänster om 1 i "16". 01á0 Såld
1131   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
1132   Gustav V - 2 öre 1935 01á0 150.-
1133   Gustav V - 2 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 110.-
1134   Gustav V - 2 öre 1936 Med kort sexa. 0 300.-
1135   Gustav V - 2 öre 1937 0 190.-
1136   Gustav V - 2 öre 1938 0 190.-
1137   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
1138   Gustav V - 2 öre 1941 0 150.-
1139   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
1140   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
1141   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
1142   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
1143   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
1144   Gustav V - 2 öre 1946 01á0 90.-
1145   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
1146   Gustav V - 2 öre 1948 01+ 45.-
1147   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
1148   Gustav V - 2 öre 1950 01á0 80.-
1149   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
1150   Gustav V - 1 öre 1909 Med litet kors. Ovanlig. 01+ Såld
1151   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
1152   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. Ovanlig i denna kvalité. Svag fläck vid nedersta kronan. 01 1300.-
1153   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1 150.-
1154   Gustav V - 1 öre 1914 Något mörk. 1?á1 Såld
1155   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
1156   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
1157   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
1158   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
1159   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar (tvärgående linjer) i frånsidans sköldar med lejonen. 01 Såld
1160   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
1161   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
1162   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
1163   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
1164   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
1165   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
1166   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
1167   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
1168   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
1169   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
1170   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
1171   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
1172   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 90.-
1173   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
1174   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
1175   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1176   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1177   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1178   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1179   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
1180   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
1181   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1182   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1183   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1184   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
1185   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
1186   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
1187   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
1188   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera