Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
166   Oscar II - 20 kronor 1873 01 3400.-
167   Oscar II - 20 kronor 1874 Obetydlig kantskada fråns. kl. 1. 01 3200.-
168   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
169   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett mycket fint exemplar! 01á0 3700.-
170   Oscar II - 20 kronor 1877 Med "O". 1+á01 3000.-
171   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
172   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar. 01+ 3550.-
173   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 3400.-
174   Oscar II - 20 kronor 1898 01+ 3200.-
175   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01 3300.-
176   Oscar II - 2 kronor 1877 Rengjord. 1+á01 2500.-
177   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
178   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
179   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
180   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
181   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
182   Oscar II - 2 kronor 1893 Sällsynt i denna kvalité. 01 4500.-
183   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
184   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
185   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
186   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
187   Oscar II - 2 kronor 1900 Små kantskador. 1 100.-
188   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
189   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
190   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
191   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
192   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 200.-
193   Oscar II - 2 kronor 1904 Svagt spår av gummiband på åtsidan. Med spegelglans! 01+ 2800.-
194   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 125.-
195   Oscar II - 2 kronor 1906 01+ 1400.-
196   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 150.-
197   Oscar II - 2 kronor 1906 Lätta spår av gummiband.I övrigt fin patina. 1+á01 450.-
198   Oscar II - 2 kronor 1906 Repa bakom huvudet, svagt spår av gummiband över porträttet. 01+)(01á0 500.-
199   Oscar II - 2 kronor 1906 Svagt spår av gummiband över porträttet. 01 600.-
200   Oscar II - 2 kronor 1907 01+)(01á0 1100.-
201   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
202   Oscar II - 2 kronor 1907 Små kantskador. god 1+ 200.-
203   Oscar II - 2 kronor 1907 Ett mycket vackert exemplar! stgl-spgl 01á0 2400.-
204   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
205   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
206   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
207   Oscar II - 2 kronor 1907 1á1+ 85.-
208   Oscar II - 1 krona 1876 Överpräglad på 1875. 1+ 1000.-
209   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
210   Oscar II - 1 krona 1881 1á1+ 550.-
211   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
212   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
213   Oscar II - 1 krona 1889 Med loick. 1? 200.-
214   Oscar II - 1 krona 1898 Fint exemplar med trevlig patina! 1+á01 700.-
215   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
216   Oscar II - 1 krona 1906 01+ 750.-
217   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
218   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
219   Oscar II - 50 öre 1898 01 900.-
220   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
221   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
222   Oscar II - 50 öre 1907 Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 1200.-
223   Oscar II - 50 öre 1907 Ett mycket vackert exemplar! 0 1600.-
224   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
225   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
226   Oscar II - 25 öre 1878 1? 210.-
227   Oscar II - 25 öre 1878 1?á1 350.-
228   Oscar II - 25 öre 1907 01 135.-
229   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 250.-
230   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
231   Oscar II - 10 öre 1873 1+á01 950.-
232   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
233   Oscar II - 10 öre 1875 Obetydligt plantsfel. 1+ 400.-
234   Oscar II - 10 öre 1876 01 600.-
235   Oscar II - 10 öre 1876 1?á1 90.-
236   Oscar II - 10 öre 1876 Snyggt exemplar! 01+ 950.-
237   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
238   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
239   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
240   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
241   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
242   Oscar II - 10 öre 1897 Ett fint exemplar med mycket stämpelglans. 01á0 400.-
243   Oscar II - 10 öre 1903 01)(01Á0 190.-
244   Oscar II - 10 öre 1907 Ett ocirkulerat mynt. 0 250.-
245   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
246   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
247   Oscar II - 5 öre 1889 Fint exemplar. 01+ 650.-
248   Oscar II - 5 öre 1906 Vacker stämpelglans! 01á0 750.-
249   Oscar II - 5 öre 1907 Små fläckar. 01+ 175.-
250   Oscar II - 2 öre 1905 01á0 300.-
251   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A. 1+á01 150.-
252   Oscar II - 1 öre 1873 1+á01 150.-
253   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
254   Oscar II - 1 öre 1879 1+á01 240.-
255   Oscar II - 1 öre 1880 1++ 350.-
256   Oscar II - 1 öre 1885 01)(1++ 150.-
257   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
258   Oscar II - 1 öre 1889 01á0 380.-
259   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
260   Oscar II - 1 öre 1906 01á0 450.-
Gustav V
261   Gustav V - 5 kr 1920 Ett vackert exemplar! 01á0 1300.-
262   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
263   Gustav V - 2 kronor 1910 Med spegelglans! 01+ 1900.-
264   Gustav V - 2 kronor 1912 01 850.-
265   Gustav V - 2 kronor 1912 1á1+ 90.-
266   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 200.-
267   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 750.-
268   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
269   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
270   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2400.-
271   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 300.-
272   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
273   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett i närmaste ocirkulerat exemplar. 01+ 900.-
274   Gustav V - 2 kronor 1924 1+á01 150.-
275   Gustav V - 2 kronor 1928 01+ 550.-
276   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
277   Gustav V - 1 krona 1910 01+ 1400.-
278   Gustav V - 1 krona 1912 01 1250.-
279   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
280   Gustav V - 1 krona 1914 Lätta rispor. 01+ 900.-
281   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
282   Gustav V - 1 krona 1916 Överpräglad på 1915. 01 1100.-
283   Gustav V - 1 krona 1916 01+ 850.-
284   Gustav V - 1 krona 1923 01á0 950.-
285   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Spegelglans. Ett toppexemplar! 01á0 2000.-
286   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Liten kantskada åtsidan kl 11. 01 350.-
287   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
288   Gustav V - 1 krona 1925 01+ 1100.-
289   Gustav V - 1 krona 1926 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 1500.-
290   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 450.-
291   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
292   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G över litet G. 1 70.-
293   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. Ett bra exemplar! 1+á01 350.-
294   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01+ 900.-
295   Gustav V - 1 krona 1945 Mm TS. Stgl 0 170.-
296   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 650.-
297   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
298   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
299   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
300   Gustav V - 25 öre 1916 01 150.-
301   Gustav V - 25 öre 1930 0 275.-
302   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 500.-
303   Gustav V - 10 öre 1915 Ett mycket bra exemplar! 0 600.-
304   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
305   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar).Plantsfel å frånsidan. 1?á1 150.-
306   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 120.-
307   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 1200.-
308   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors.Obetydligt metall-fel under monogrammet. 01á0 650.-
309   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
310   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
311   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
312   Gustav V - 5 öre 1919 Toppexemplar! Spegelglans 01á0 Såld
313   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
314   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
315   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
316   Gustav V - 5 öre 1941 01á0 140.-
317   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
318   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
319   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
320   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 575.-
321   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
322   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
323   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01á0 350.-
324   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 450.-
325   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
326   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 800.-
327   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 45.-
328   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
329   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
330   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
331   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
332   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
333   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
334   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
335   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
336   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
337   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
338   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
339   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
340   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
341   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
342   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
343   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
344   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
345   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
346   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
347   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera