Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
368   Carl XV - 1öre 1872 01+ 150.-
Oscar II
370   Oscar II - 20 kronor 1873 01+ 3800.-
371   Oscar II - 20 kronor 1874 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
372   Oscar II - 20 kronor 1876 1++ 3000.-
373   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
374   Oscar II - 20 kronor 1876 01+ 3600.-
375   Oscar II - 20 kronor 1876 Utan hjärtvapen. Detta mynt är betydligt mer sällsynt än 20 kr 1885. Ett bra exemplar! 01+ Såld
376   Oscar II - 20 kronor 1880 omkr. 01 3400.-
377   Oscar II - 20 kronor 1880 01 3450.-
378   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
379   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3575.-
380   Oscar II - 20 kronor 1884 Ett mycket vackert ex! 01a0 3600.-
381   Oscar II - 20 kronor 1885 01+ 16800.-
382   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
383   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar. 01+ 3550.-
384   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
385   Oscar II - 20 kronor 1889 01+ 3350.-
386   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 3400.-
387   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
388   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
389   Oscar II - 20 kronor 1899 01 3200.-
390   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ 3700.-
391   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01á0 3800.-
392   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3450.-
393   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
394   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet LA. 01á0 1900.-
395   Oscar II - 10 kronor 1883 LA utan punkter. Ett vackert ex! 01á0 2200.-
396   Oscar II - 10 kronor 1894 01+ 1850.-
397   Oscar II - 2 kronor 1876 Trevligt ex. 1á1+ 500.-
398   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". 1 250.-
399   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
400   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
401   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
402   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 600.-
403   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
404   Oscar II - 2 kronor 1893 Obetydliga kantfel. 1++ 1700.-
405   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
406   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
407   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ sålt.-
408   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
409   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
410   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
411   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
412   Oscar II - 2 kronor 1904 1+ 650.-
413   Oscar II - 2 kronor 1907 01+)(01á0 1100.-
414   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
415   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
416   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
417   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
418   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
419   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
420   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ 550.-
421   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
422   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
423   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
424   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. omkr. 01 750.-
425   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
426   Oscar II - 1 krona 1904 1++ 600.-
427   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
428   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
429   Oscar II - 50 öre 1877 Ovanlig i denna litet bättre kvalité. omkr. 1 450.-
430   Oscar II - 50 öre 1878 god 1 225.-
431   Oscar II - 50 öre 1880 Mycket svaga repor på åtsidan kl 3. god 1 250.-
432   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ 475.-
433   Oscar II - 50 öre 1881 1 250.-
434   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
435   Oscar II - 50 öre 1883 1+ 400.-
436   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
437   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
438   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
439   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
440   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 350.-
441   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
442   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
443   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
444   Oscar II - 25 öre 1875 På 1874. 1? 250.-
445   Oscar II - 25 öre 1875 1? 75.-
446   Oscar II - 25 öre 1876 1+ 350.-
447   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
448   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 550.-
449   Oscar II - 25 öre 1883 Med lång text. 01 400.-
450   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
451   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
452   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
453   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
454   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
455   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
456   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
457   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
458   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
459   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
460   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
461   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
462   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
463   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
464   Oscar II - 5 öre 1873 Plantsfel åts. kl 4. 1+ 200.-
465   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
466   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ 150.-
467   Oscar II - 5 öre 1877 Liten åverkan på R i "ÖRE". 1á1+ 200.-
468   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
469   Oscar II - 5 öre 1885 1+ 180.-
470   Oscar II - 5 öre 1885 1+á01 450.-
471   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
472   Oscar II - 5 öre 1890 1+ 190.-
473   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
474   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
475   Oscar II - 5 öre 1902 01á0 550.-
476   Oscar II - 5 öre 1903 01+ 450.-
477   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
478   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
479   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
480   Oscar II - 2 öre 1876 Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 500.-
481   Oscar II - 2 öre 1884 Med sluten fyra. Sällsynt i denna kvalité. 1+ 300.-
482   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 80.-
483   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 500.-
484   Oscar II - 2 öre 1906 På 1905. 1?á1 550.-
485   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1 350.-
486   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 200.-
487   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
488   Oscar II - 1 öre 1878 1++ 275.-
489   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
490   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
491   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
492   Oscar II - 1 öre 1894 Fläckar. 1+ 150.-
493   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité. 01 700.-
Gustav V
494   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
495   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
496   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
497   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
498   Gustav V - 2 kronor 1912 Ett mycket fint exemplar! 01+ Såld
499   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
500   Gustav V - 2 kronor 1914 01 650.-
501   Gustav V - 2 kronor 1915 1+á01 400.-
502   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
503   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
504   Gustav V - 2 kronor 1934 Ett mycket vackert ex! 01á0 275.-
505   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
506   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
507   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
508   Gustav V - 1 krona 1912 1+á01 600.-
509   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
510   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
511   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
512   Gustav V - 1 krona 1916 Svag överprägling på 1615. 1+á01 650.-
513   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
514   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
515   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Spegelglans. Ett toppexemplar! 01á0 Såld
516   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ 1100.-
517   Gustav V - 1 krona 1926 01 400.-
518   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
519   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
520   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
521   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
522   Gustav V - 1 krona 1932 01+ 180.-
523   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
524   Gustav V - 1 krona 1936 0 200.-
525   Gustav V - 1 krona 1936 0 225.-
526   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
527   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
528   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
529   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 750.-
530   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
531   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
532   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
533   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
534   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
535   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
536   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
537   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (W med hakar). 1?á1 150.-
538   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
539   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
540   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
541   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
542   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
543   Gustav V - 5 öre 1911 Med smal bas. 01 800.-
544   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
545   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
546   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
547   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
548   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
549   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
550   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
551   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
552   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
553   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
554   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
555   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
556   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
557   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
558   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
559   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
560   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
561   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
562   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
563   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
564   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
565   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
566   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
567   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
568   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
569   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
570   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
571   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
572   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
573   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
574   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
575   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
576   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
577   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
578   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
579   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
580   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
581   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
582   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
583   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
584   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
585   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
586   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera