Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
543   Carl XV - 5 öre 1872 1+ 120.-
548   Carl XV - 2 öre 1872 01 150.-
549   Carl XV - 2 öre 1872 1+á01 80.-
552   Carl XV - 1öre 1872 Vid en närmare okulär besiktning, upptäckar man en godartad fissur i hjässan. 01 150.-
Oscar II
554   Oscar II - 20 kronor 1873 01+ 3800.-
555   Oscar II - 20 kronor 1874 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
556   Oscar II - 20 kronor 1876 1++ 3000.-
557   Oscar II - 20 kronor 1876 Ett fint exemplar! 01+ 3450.-
558   Oscar II - 20 kronor 1876 01+ 3600.-
559   Oscar II - 20 kronor 1880 omkr. 01 3400.-
560   Oscar II - 20 kronor 1880 01 3450.-
561   Oscar II - 20 kronor 1881 01 4300.-
562   Oscar II - 20 kronor 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 3575.-
563   Oscar II - 20 kronor 1884 Ett mycket vackert ex! 01a0 3600.-
564   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar! 01+ 3500.-
565   Oscar II - 20 kronor 1886 Ett fint exemplar. 01+ 3550.-
566   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 3575.-
567   Oscar II - 20 kronor 1889 01+ 3350.-
568   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 3400.-
569   Oscar II - 20 kronor 1890 Ett vackert exemplar! 01á0 3650.-
570   Oscar II - 20 kronor 1895 01+ 3500.-
571   Oscar II - 20 kronor 1899 01 3200.-
572   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01+ 3700.-
573   Oscar II - 20 kronor 1900 Med inslag av spegelglans. 01á0 3800.-
574   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3450.-
575   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 3500.-
576   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet LA. 01á0 1900.-
577   Oscar II - 2 kronor 1876 1 225.-
578   Oscar II - 2 kronor 1876 god 1 450.-
579   Oscar II - 2 kronor 1876 Trevligt ex. 1á1+ 500.-
580   Oscar II - 2 kronor 1877 1++ 1700.-
581   Oscar II - 2 kronor 1877 Fläck frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+ 950.-
582   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
583   Oscar II - 2 kronor 1880 1?á1 150.-
584   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
585   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". 1?á1 300.-
586   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "OCH". Ovanlig i denna litet bättre kvalité. god 1 600.-
587   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
588   Oscar II - 2 kronor 1893 Obetydliga kantfel. 1++ 1700.-
589   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
590   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
591   Oscar II - 2 kronor 1898 Fint exemplar! 1+á01 1400.-
592   Oscar II - 2 kronor 1898 01 2000.-
593   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
594   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
595   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
596   Oscar II - 2 kronor 1904 1+ 650.-
597   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
598   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
599   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
600   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
601   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
602   Oscar II - 1 krona 1875 god 1 300.-
603   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
604   Oscar II - 1 krona 1881 Lätt rengjord. 1á1+ 550.-
605   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
606   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
607   Oscar II - 1 krona 1901 1+á01 900.-
608   Oscar II - 1 krona 1903 Små kantskador. omkr. 01 750.-
609   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
610   Oscar II - 1 krona 1904 1++ 600.-
611   Oscar II - 1 krona 1906 01 750.-
612   Oscar II - 1 krona 1907 01+ 1100.-
613   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
614   Oscar II - 50 öre 1875 1++ 800.-
615   Oscar II - 50 öre 1877 Ovanlig i denna litet bättre kvalité. omkr. 1 450.-
616   Oscar II - 50 öre 1877 god 1 650.-
617   Oscar II - 50 öre 1880 1á1+ 475.-
618   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
619   Oscar II - 50 öre 1883 1+ 400.-
620   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
621   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 Såld
622   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
623   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
624   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
625   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 350.-
626   Oscar II - 50 öre 1907 B1. 1+á01 450.-
627   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
628   Oscar II - 50 öre 1907 Typ B2. 01+ 750.-
629   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
630   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
631   Oscar II - 25 öre 1875 Lätt missfärgad. 1 150.-
632   Oscar II - 25 öre 1875 1á1+ 450.-
633   Oscar II - 25 öre 1875 1? 75.-
634   Oscar II - 25 öre 1875 1? 90.-
635   Oscar II - 25 öre 1876 1+ 350.-
636   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
637   Oscar II - 25 öre 1878 Sällsynt i denna kvalité! 1á1+ 1100.-
638   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
639   Oscar II - 25 öre 1880 omkr. 01 550.-
640   Oscar II - 25 öre 1883 Med lång text. 01 400.-
641   Oscar II - 25 öre 1885 Toppexemplar! 0 1900.-
642   Oscar II - 25 öre 1896 01á0 700.-
643   Oscar II - 25 öre 1899 Obetydlig kantskada. 01 225.-
644   Oscar II - 25 öre 1899 01 300.-
645   Oscar II - 25 öre 1902 01+ 400.-
646   Oscar II - 10 öre 1872 god 1 550.-
647   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 300.-
648   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
649   Oscar II - 10 öre 1874 1?á1 20.-
650   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
651   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
652   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
653   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
654   Oscar II - 10 öre 1876 1á1+ 110.-
655   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
656   Oscar II - 10 öre 1880 Lång text. 1+á01 600.-
657   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
658   Oscar II - 10 öre 1883 Med spegelglans! 01á0 1800.-
659   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
660   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
661   Oscar II - 10 öre 1898 01+ 300.-
662   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
663   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ Såld
664   Oscar II - 5 öre 1875 Fläckar. 1+ 150.-
665   Oscar II - 5 öre 1883 Något ljus (rengjord?). 1++ 225.-
666   Oscar II - 5 öre 1885 1+ Såld
667   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
668   Oscar II - 5 öre 1890 1+ 190.-
669   Oscar II - 5 öre 1895 1+á01 225.-
670   Oscar II - 5 öre 1896 1+ 140.-
671   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
672   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
673   Oscar II - 5 öre 1906 01á0 400.-
674   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
675   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
676   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1 80.-
677   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 500.-
678   Oscar II - 2 öre 1906 På 1905. 1?á1 550.-
679   Oscar II - 1 öre 1873 Med "SVF". 1 350.-
680   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 175.-
681   Oscar II - 1 öre 1874 1+á01 200.-
682   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
683   Oscar II - 1 öre 1878 1++ 275.-
684   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
685   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". 01á0 500.-
686   Oscar II - 1 öre 1881 Svaga stänk. 01á0 250.-
687   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
688   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
689   Oscar II - 1 öre 1885 01á0 300.-
690   Oscar II - 1 öre 1886 01 275.-
691   Oscar II - 1 öre 1894 Fläckar. 1+ 150.-
692   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité. 01 700.-
693   Oscar II - 1 öre 1900 01+ 90.-
694   Oscar II - 1 öre 1905 01á0 100.-
695   Oscar II - 1 öre 1905 Liten fläck å frånsidan. 01á0 60.-
696   Oscar II - 1 öre 1906 01+ Såld
Gustav V
697   Gustav V - 2 kronor 1910 1á1+ 100.-
698   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
699   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
700   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 1+á01 450.-
701   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
702   Gustav V - 2 kronor 1914 01 650.-
703   Gustav V - 2 kronor 1915 1+á01 400.-
704   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
705   Gustav V - 2 kronor 1922 01+ 600.-
706   Gustav V - 2 kronor 1929 01 275.-
707   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 250.-
708   Gustav V - 2 kronor 1934 Ett mycket vackert ex! 01á0 275.-
709   Gustav V - 2 kronor 1935 01á0 325.-
710   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 150.-
711   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
712   Gustav V - 1 krona 1913 01+ 1250.-
713   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
714   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
715   Gustav V - 1 krona 1916 Svag överprägling på 1615. 1+á01 650.-
716   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Fläck framför ansiktet. 01+ 300.-
717   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
718   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
719   Gustav V - 1 krona 1925 Ett vackert exemplar! 01+ 1100.-
720   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
721   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
722   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
723   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
724   Gustav V - 1 krona 1932 01+ 180.-
725   Gustav V - 1 krona 1934 01á0 550.-
726   Gustav V - 1 krona 1936 0 225.-
727   Gustav V - 1 krona 1936 Ett vackert ex! stgl-spgl 01á0 250.-
728   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1700.-
729   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
730   Gustav V - 50 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 1300.-
731   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 750.-
732   Gustav V - 50 öre 1928 stgl 01á0 400.-
733   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
734   Gustav V - 50 öre 1930 Med inslag av spegelglans. 01á0 450.-
735   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
736   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 400.-
737   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
738   Gustav V - 25 öre 1910 Med stort kors. 01+ 250.-
739   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
740   Gustav V - 25 öre 1914 stgl-spgl 01á0 375.-
741   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
742   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
743   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
744   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
745   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
746   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 70.-
747   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 70.-
748   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
749   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
750   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
751   Gustav V - 5 öre 1910 1 500.-
752   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
753   Gustav V - 5 öre 1910 god 1 600.-
754   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
755   Gustav V - 5 öre 1913 01á0 950.-
756   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
757   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
758   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
759   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
760   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
761   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
762   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
763   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
764   Gustav V - 5 öre 1940 01á0 85.-
765   Gustav V - 5 öre 1941 01+ 65.-
766   Gustav V - 5 öre 1942 Ljust järn. Toppex! Stgl 0 500.-
767   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
768   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
769   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
770   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
771   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
772   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
773   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
774   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
775   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
776   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
777   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
778   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
779   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
780   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
781   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
782   Gustav V - 2 öre 1915 01á0 Såld
783   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
784   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 275.-
785   Gustav V - 2 öre 1925 01+ 80.-
786   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
787   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
788   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
789   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
790   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
791   Gustav V - 2 öre 1946 01á0 90.-
792   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
793   Gustav V - 2 öre 1948 01+ 45.-
794   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
795   Gustav V - 2 öre 1950 01á0 80.-
796   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
797   Gustav V - 1 öre 1909 Med litet kors. Ovanlig. 01+ 400.-
798   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
799   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
800   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
801   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
802   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
803   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
804   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
805   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
806   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
807   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
808   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
809   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
810   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
811   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
812   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
813   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
814   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
815   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
816   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
817   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
818   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
819   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
820   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
821   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera