Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
167   Oscar II - 2 kronor 1877 Med ändrad sjua. Svaga repor på frånsidan. 1? 150.-
168   Oscar II - 2 kronor 1878 1?á1 150.-
169   Oscar II - 2 kronor 1878 omkring 1 300.-
170   Oscar II - 2 kronor 1878 1 350.-
171   Oscar II - 2 kronor 1880 Med OCH. 1? 150.-
172   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
173   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
174   Oscar II - 2 kronor 1897 1)(1á1+ 150.-
175   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
176   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
177   Oscar II - 2 kronor 1900 Små kantskador. 1 100.-
178   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
179   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
180   Oscar II - 2 kronor 1903 1 300.-
181   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
182   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 200.-
183   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 125.-
184   Oscar II - 2 kronor 1906 01+ 1400.-
185   Oscar II - 2 kronor 1906 1á1+ 150.-
186   Oscar II - 2 kronor 1906 Lätta spår av gummiband.I övrigt fin patina. 1+á01 450.-
187   Oscar II - 2 kronor 1907 Fin patina. 01+ 1100.-
188   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
189   Oscar II - 2 kronor 1907 Små kantskador. god 1+ 200.-
190   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
191   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
192   Oscar II - 2 kronor 1907 1+)(1+á01 350.-
193   Oscar II - 2 kronor 1907 Svaga stänk på frånsidan. 1+á01 450.-
194   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 600.-
195   Oscar II - 2 kronor 1907 Liten fläck. 01 750.-
196   Oscar II - 2 kronor 1907 1á1+ 85.-
197   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
198   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
199   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
200   Oscar II - 1 krona 1889 Med loick. 1? 200.-
201   Oscar II - 1 krona 1898 Fint exemplar med trevlig patina! 1+á01 700.-
202   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
203   Oscar II - 1 krona 1906 01+ 750.-
204   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
205   Oscar II - 50 öre 1883 01á0 2500.-
206   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
207   Oscar II - 50 öre 1899 Små fläckar. 01á0 1400.-
208   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
209   Oscar II - 50 öre 1907 Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 1200.-
210   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
211   Oscar II - 25 öre 1878 1? 200.-
212   Oscar II - 25 öre 1878 1? 210.-
213   Oscar II - 25 öre 1878 1?á1 350.-
214   Oscar II - 25 öre 1907 01 135.-
215   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 250.-
216   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 300.-
217   Oscar II - 10 öre 1873 1+á01 950.-
218   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
219   Oscar II - 10 öre 1875 Obetydligt plantsfel. 1+ 400.-
220   Oscar II - 10 öre 1876 01 600.-
221   Oscar II - 10 öre 1876 1?á1 90.-
222   Oscar II - 10 öre 1876 Snyggt exemplar! 01+ 950.-
223   Oscar II - 10 öre 1880 1á1+ 300.-
224   Oscar II - 10 öre 1882 1? 90.-
225   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
226   Oscar II - 10 öre 1887 01 600.-
227   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
228   Oscar II - 10 öre 1897 Ett fint exemplar med mycket stämpelglans. 01á0 400.-
229   Oscar II - 10 öre 1900 1+á01 50.-
230   Oscar II - 10 öre 1903 01)(01Á0 190.-
231   Oscar II - 10 öre 1907 Ett ocirkulerat mynt. 0 250.-
232   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 275.-
233   Oscar II - 5 öre 1873 Ett fint exemplar! 01+ 900.-
234   Oscar II - 5 öre 1889 Fint exemplar. 01+ 650.-
235   Oscar II - 5 öre 1906 Vacker stämpelglans! 01á0 750.-
236   Oscar II - 5 öre 1907 Små fläckar. 01+ 175.-
237   Oscar II - 2 öre 1905 01á0 300.-
238   Oscar II - 1 öre 1873 1+á01 150.-
239   Oscar II - 1 öre 1873 Med L A. 1+á01 150.-
240   Oscar II - 1 öre 1876 1+á01 500.-
241   Oscar II - 1 öre 1879 1+á01 240.-
242   Oscar II - 1 öre 1880 1++ 350.-
243   Oscar II - 1 öre 1885 01)(1++ 150.-
244   Oscar II - 1 öre 1885 1+á01 250.-
245   Oscar II - 1 öre 1889 01á0 380.-
246   Oscar II - 1 öre 1894 Ovanlig i denna kvalité! 01 650.-
247   Oscar II - 1 öre 1898 0 250.-
248   Oscar II - 1 öre 1906 01á0 450.-
Gustav V
249   Gustav V - 5 kr 1920 Ett vackert exemplar! 01á0 1300.-
250   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
251   Gustav V - 2 kronor 1912 1á1+ 90.-
252   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 200.-
253   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 750.-
254   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
255   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 300.-
256   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett bra exemplar av detta litet mer sällsynta årtal! 01+ 550.-
257   Gustav V - 2 kronor 1914 Ett i närmaste ocirkulerat exemplar. 01+ 900.-
258   Gustav V - 2 kronor 1924 1+á01 150.-
259   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 200.-
260   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. Liten kantskada åtsidan kl 11. 01 350.-
261   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
262   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G över litet G. 1 70.-
263   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. Ett bra exemplar! 1+á01 350.-
264   Gustav V - 1 krona 1945 Mm TS. Stgl 0 170.-
265   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 650.-
266   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
267   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 700.-
268   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? 50.-
269   Gustav V - 25 öre 1916 01 150.-
270   Gustav V - 25 öre 1930 0 275.-
271   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 500.-
272   Gustav V - 10 öre 1915 Ett mycket bra exemplar! 0 600.-
273   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 175.-
274   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar).Plantsfel å frånsidan. 1?á1 150.-
275   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 120.-
276   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 1200.-
277   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors.Obetydligt metall-fel under monogrammet. 01á0 650.-
278   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
279   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
280   Gustav V - 5 öre 1918 01 450.-
281   Gustav V - 5 öre 1919 Toppexemplar! Spegelglans 01á0 Såld
282   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
283   Gustav V - 5 öre 1927 1 450.-
284   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
285   Gustav V - 5 öre 1941 01á0 140.-
286   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar,levererat direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket. Toppexemplar 400.-
287   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
288   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
289   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 575.-
290   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
291   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01+ 150.-
292   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01á0 350.-
293   Gustav V - 2 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 450.-
294   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
295   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 800.-
296   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01+ 45.-
297   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
298   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
Gustav VI Adolf
299   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 Utan strömmar.Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
300   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
301   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
Carl XVI Gustav
302   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
303   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
304   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
305   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
306   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
307   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
308   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
309   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
310   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
311   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
312   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
313   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
314   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
315   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
316   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera