Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra antika mynt. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Regent: Årtal: Valör: Referens: Kommentar: Kvalité: Pris i SEK:
1. Grekland
1   Celtic coinage/Donau Area 2nd cent BC Tetradrachm - Kinnloser Type. 13.3 gr. F)(VF 2200.-
2   Bruttium/Kroton 510-480 BC Stater Nr 118. Sear 256var 7,64 gr. VF 13500.-
3   Calabria/Tarentum 380-334 BC Diobol Nr 127. Sear 351-352 1,11 gr. VF+ 900.-
4   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 130. Sear 364 7,39 gr VF 2000.-
5   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 131. Sear 365 Dark spot on rev. 6,26 gr. VF/F-VF 1900.-
6   Calabria/Taras 272-235 BC Didrachm Nr 132. Sear 375 7,64 gr. VF+ 2300.-
7   Hieron II. Sicily/Syracuse. 275-216 AE 19 Nr 162. S.1223var. 5,95 gr. VF+ 1350.-
8   Sicily/Gelon 480-470 BC Tetradrachm Nr 165. Sear 785. 16,82 gr. F 4000.-
9   Attica/Athens 393-300 f.kr. Tetradrachm Nr 230. Sear 2537 Kontramarkerad? 1+ 2800.-
10   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 250. S.2971ff. 2,38 gr. VF+ 1750.-
11   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 251. S.2971ff. 2,35 gr. VF 2250.-
12   Peloponessos/Arkadian League 480-465 BC Triobol Nr 270. Sear 2672 2,87 gr. VF-EF 6700.-
13   Lesbos/Mytilene 350-330 BC Hekte Nr 290. BMC 68 2,53 gr. VF 8600.-
14   Psidia/Selge 3rd cent BC Trihemiobol Nr 635. SNG France 1948 ff 0,93 gr. F-VF)(VF 1125.-
15   Paphlagonia/Sinope 4th-3rd Cent.BC Hemidrachm Nr 650.SNG Black sea 1506-7. 2,48 gr. VF-EF 1720.-
16   Cappadocian Kingdom/Ariarathes VI Epiphanes 130-116 BC Drachm Nr 680. Sear 7289 Obv. Head of Ariarathes. Rev. Athena. 3,98 gr. VF+ 1800.-
17   Commagene/Antiochos IV Epiphanes 38-72 AE 24 Nr 690. RPC. 3854 Countermark, Howgego 373. 11,35 gr. aVF 750.-
18   Seleucid Kingdom/Antiochos VII Euergetes 138-129 BC Tetradrachm Nr 698. SC. 2061.2. 16,26 gr. VF-EF 3100.-
19   Syrien/Demetrios II 129-125 f.kr. Tetradrachm Nr 700. Sear 7105 var. Demetrios II,Nikator.Andra regeringen.Åts. dennes porträtt. 14,09 gr. 1++ 3000.-
20   Phoenicia/Arados 123 BC Tetradrachm Nr 710. S. 5992v. 15.01 gr. aVF 1800.-
21   Babylon 328-311 BC Double shekel Nr 720. 15,95 gr. F+ 3000.-
22   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 751. Svoronos 205. Alexandria. 14,17 gr. Probemarks on both sides. Gouges on obv. VF 2550.-
23   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 752. Svoronos 256. Alexandria. 14,07 gr. Probemarks on both sides. aVF 3700.-
24   Ptolemaios III 246-221 AE Drachm Nr 760. SBG Cop 134. 30.26 gr. gVF 1100.-
25   Ptolemaios III 246-221 BC AE 43 Nr 761. Sear. 7814. 72 gr. gVF 850.-
26   Egypt/Cleopatra VII 51-30 BC AE 27 Nr 795. SNG Cop 419-421 Rare. 15,66 gr. VG 8500.-
27   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 906. Sellwood 48.8. Ecbatana mint. 3,65 gr. VF-EF 1050.-
28   Parthia/Orodes II 57-38 BC Tetradrachm Nr 907. Sellwood 14.1. Seleucia on Tigris. 14.7 gr. F-VF 2200.-
29   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Tetradrachm Nr 909. Sellwood 51.6. Seleucia mint. 12,83 gr. Scratches on obv. VF 4100.-
30   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Drachm Nr 911. Sellwood 52.16. Laodicea. 3.9 gr. gVF 1350.-
31   Sassanid Empire/Khusru II 591-628 Drachm Nr 926. Göbl XII:II-2 L.23. AU 475.-
32   Celtic imitation. Thasos 148-50 BC Tetradrachm Nr 990. 16,61 g. VF-F 1300.-
2. Rom. Republiken
33   Julius Caesar and Octavian 36 BC Dupondius RPC. 515. Vienna. 18.51 gr. VF)(F 4200.-
34   C. Servilius M.f. 136 BC Denar Sear 116 Servilia 1. 3,74 gr. Scratches on obv, Probemark on rev. VF-EF 1550.-
35   Sextus Pompejus 43-36 BC Denar Sear 1392 Sicily, 42-40 BC. 3,47 gr. F 6250.-
36   Sextus Pompejus 43-36 BC As Sear 1394 Sicily. RRC. 479/1, Pompey 16. 23,55 gr. VG-F 2400.-
37   Sextus Pompejus 43-36 BC As Sear 1394 Sicily. Pompey 16. 23,38 gr. F 2750.-
38   Q. Lutatius Cerco 109/108 Denar Sear 182 Lutatia 2. 3,77 gr. F-VF 650.-
39   C. Sulpicius C.f. 106 BC Denar Sear 189 Sulpicia 1. 3,76 gr. VF 1400.-
40   M. Lucilius Rufus 101 BC Denar Sear 202 Lucilia 1. 3,84 gr. VF 1000.-
41   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,83 gr. VF+ 1700.-
42   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,88 gr. F+ 850.-
43   M. Porcius Cato 89 BC Quinarius Sear 248 Porcia 7. 1,93 gr. F 575.-
44   L. Titius Sabinus 89 BC Denar Sear 249 3,85 gr. VF 1400.-
45   L. Titurius Sabinus 89 BC Denar Sear 251 Tituria 4. 3,94 gr. Ex Axel Wahlstedt. VF 1125.-
46   Cn. Cornelius Lentulus 88 BC Quinarius Sear 255 Cornelia 51. 1,72 gr. VF)(F 550.-
47   L. Rubrius Dossenus 87 BC Quinarius Sear 261 Rubria 4. 1.89 g. VF+ 1000.-
48   Ogulnius, Gargonius and Vergilius 86 BC Denar Sear 264 4.15 gr. RARE. EF)(F-VF 8400.-
49   L. Lucretius Trio 76 BC Denar Sear 321 Lucretia 2. 3,51 gr. Scarce. F 820.-
50   Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus 76-75 BC Denar Sear 323 3,82 gr. Ex. Axel Wahlstedt F-VF 910.-
51   L. Manlius Torquatus 65 BC Denar Sear 362 Manlia 11. 3,73 gr. Rare. F-VF 3500.-
52   L. Furius Cn. f. Brocchus 63 BC Denar Sear 365 Furia 23. 3,88 gr. Minor cut on edge. VF+ 1050.-
53   L. Hostilius Saserna 48 BC Denar Sear 417 Hostilia 5. 3,77 gr. F+ 660.-
54   C. Vibius C.f. C.n. Pansa 48 BC Denar Sear 425 3,75 gr. Scratches. Rare. VF 1250.-
55   Roman republic 211-208 Quinarius Sear 44 1,86 gr. Chipped. F-VF 400.-
56   Mn. Cordius Rufus 46 BC Denar Sear 442 3,34 gr F 660.-
57   P. Clodius M.f. 42 BC Denar Sear 492 Claudia 15. 3,46 gr. F-VF 625.-
58   Struck coinage 215-211 f.kr. Uncia Sear 615 Obv. Head of Roma. Rev. Prow of Galley. RRC 38/6. 12,78 gr. 25 mm. 1á1+ 1300.-
59   Struck coinage 211-206 f.kr. As (Anonymous) Sear 627 Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley.,ROMA below. RRC. 56/2. 37,48 gr. 35 mm. 1? 600.-
60   Struck coinage 211-206 f.kr. As (Anonymous) Sear 627 var. Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley. RRC 54/3 (heavy series). 52,28 gr. 36 mm. 1?á1 1600.-
61   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 688 Obv. Head of Janus. Rev. Prow of Galley,ROMA below. RRC 194/1. 29,91 gr. 31,5 mm. 1)(1? 750.-
62   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 710 Obv, Head of Janus. Rev. Prow of Galley,VAL above. RRC 191/1. 28,13 gr. 33 mm. 1?á1 900.-
63   L. Iteius 149 BC Denar Sear 88 Itia 1. 3,44 gr. VF 2650.-
64   L. Cupiennius 147 BC Denar Sear 94 Cupinnia 1. 3,44 gr. F-VF 650.-
3. Rom. Kejsardömet
65   Augustus 22-30 e.kr. As - Såld 1á1+ 0.-
66   Augustus 27 BC-14 AD Denar Nr 102. RIC. 199. Lugdunum. 8-7 BC. 3,75 gr. Minor scratch on obv. gVF/EF 6550.-
67   Augustus 27 BC-14 AD Quadrans Nr 109. RIC. 421. Rome, 9 BC. 3,23 gr. VF-EF 900.-
68   Gaius and Lucius 4 BC AE 18 Nr 1108. RPC. 2365. Pergamon. 1.01 gr. Rare! F 2100.-
69   Antonia (Claudius) 36 BC-AD 37 Dupondius Nr 1221. RIC. 104. Rome, 41-42. 16,31 gr. Light corrosion. VF 4800.-
70   Claudius 41-54 Tetradrachm Nr 123. K/G 12.35. Alexandria, 43/44. 8,94 gr. F 580.-
71   Claudius 41-54 AE 27 Nr 125. RPC. 2048v. Bithynia, Nicaea. 11,39 gr. F 610.-
72   Claudius 41-54 AE 18 Nr 1255. RPC. 2498. Smyrna, Clazomena. 6.42 gr. Scarce. aVF 810.-
73   Nero 54-68 Tetradrachm Nr 13512. K/G 14.99. Alexandria, 66/67. 12,61 gr. F 1250.-
74   Nero 54-68 AE Nr 1359. RPC. 1614. Koinon of Macedonia. 7,77 gr. VF 1350.-
75   Nero and Polemo 54-68 Drachm Nr 139. RPC. 3832. Kingdom of Pontos, 57 AD. 3.04 gr. F-VF 1400.-
76   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1401. K/G F-VF 850.-
77   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1402. K/G 17.5 Alexandria, 68/69. F 920.-
78   Vespasianus 69-79 Tetradrachm Nr 1549. K/G 20.23. Alexandria, 70/71. 12,19 gr. F 550.-
79   Vespasianus 69-79 Sestertius Nr 155. RIC. 467. Rome, 71. 25,54 gr. VF 14800.-
80   Domitianus 81-96 Denar Nr 156. RIC. 49. Rome, 80 (Titus). 3,14 gr. F 880.-
81   Domitianus 81-96 Denar Nr 1561. RIC. 17. Rome, 81. 3,31 gr. Damaged flan. F-VF 570.-
82   Domitianus 81-96 Denar Nr 157. RIC. 148. Rome, 90. 3,26 gr. VF 1300.-
83   Domitianus 81-96 As Nr 159. RIC. 303. Rome, 84. 9.51 gr. Ex Axel Wahlstedt. F-VF 570.-
84   Nerva 96-98 AE 28 Nr 1601. Sear GIC. 949. Syria. Antiochia. 14,78 gr. VG-F 300.-
85   Trajanus 98-117 Denar Nr 164. RIC. 98. Rome, 103-111. 3,08 gr. aVF 675.-
86   Trajanus 98-117 Denar Nr 165. RIC. 58. Rome, 102. 3.03 gr. VF+ 800.-
87   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 170. RIC. 412. Rome, 99-100. 24.45 gr. gVF 9500.-
88   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 173. RIC. 663. Rome, 116. 22,74 gr. VF+ 4650.-
89   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1751. K/G 27.626. Alexandria, 115/116. 12,04 gr. VF 720.-
90   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1752. K/G 27.625. Alexandria, 115/116. 13,38 gr. F+ 680.-
91   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1759. Prieur 1494. Syria, Antiochia. 103-111. 13,47 gr. VF+ 1150.-
92   Trajanus 98-117 AE Drachm Nr 176. K/G 27.149. Alexandria, 108/109. 21,87 gr. F+ 870.-
93   Hadrianus 117-138 Hemidrachm Nr 1848. SNG Cop 223. Cappadocia, Caesarea. 120-121. 1,60 gr. Rare in this condition. AU 4000.-
94   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 190. RIC. 63b. Rome, 142. 2,83 gr. F-VF 450.-
95   Faustina I 138-141 Denar Nr 212. RIC. 362. Rome, after 147. 2,96 gr. F+ 380.-
96   Faustina I 138-141 Denar Nr 213. RIC. 347. Rome, 147. 3,17 gr. VF 425.-
97   Faustina I 138-141 As Nr 220. RIC. 1163a. Rome. 8,49 gr. EF 1750.-
98   Faustina II 161-176. As Nr 255. RIC. 1636. Rome. 11.43 gr. aVF 550.-
99   Commodus 177-192 Tetradrachm Nr 2795. K/G 41.80. Alexandria, 185/186. 9,98 gr. VF 850.-
100   Commodus 177-192 Tetradrachm Nr 2801. K/G 41.119. Alexandria, 189/190. 10,62 gr. VF 840.-
101   Commodus 177-192 Tetradrachm Nr 2804. K/G 41.135 Alexandria, 191/192. 12,34 gr. VF 750.-
102   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 293. RIC. 505. Laodicea, 198-200. 2,85 gr. EF)(VF 1200.-
103   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 294. RIC. 504. Laodicea, 198-200. 3,03 gr. VF 580.-
104   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 2941. RIC. 166. Rome, 200-201. 3,43 gr. VF 390.-
105   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 2951. RIC. 160. Rome, 201. 3,16 gr. VF 600.-
106   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 298. RIC. 184. Rome, 202. 3,18 gr. VF)(F 450.-
107   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 306. RIC. 308. Rome, 207. 3,38 gr. VF-EF 730.-
108   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 307. RIC. 226. Rome, 209. 2,98 gr. VF+)(F+ 600.-
109   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 308. RIC. 233. Rome, 210. 3,51 gr. F-VF)(VF 450.-
110   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 3081. RIC, 234. Rome, 210. 3,08 gr. VF 700.-
111   Septimius Severus 193-211 AE 21 Nr 309. - Coele-Syria. Heliopolis. aVF 840.-
112   Julia Domna 193-217 Denar Nr 313. RIC. 390. Rome, 213. 3,32 gr. VF 540.-
113   Caracalla 198-217 Denar Nr 314. RIC. 25b. Rome, 198. 3,24 gr. F-VF 450.-
114   Caracalla 198-217 Denar Nr 3142. RIC. 350. Laodicea 201. 3.51 gr. VF 750.-
115   Caracalla 198-217 Denar Nr 3143. RIC. 45. Rome. 3.48 gr. VF+ 750.-
116   Caracalla 198-217 Denar Nr 317. RIC. 69. Rome, 203. 3,34 gr. VF+ 700.-
117   Caracalla 198-217 Denar Nr 318. RIC. 144b. Rome, 204. 3,30 gr. VF 620.-
118   Caracalla 198-211 Denar Nr 3201. RIC. 83. Rome. 3,57 gr. aVF 425.-
119   Caracalla 198-217 Denar Nr 321. RIC. 112. Rome, 209. 3,27 gr. F-VF 420.-
120   Caracalla 198-217 Denar Nr 324. RIC. 224. Rome, 213. 2,75 gr. VF 650.-
121   Caracalla 198-217 Denar Nr 325. RIC. 227. Rome, 213. 3,31 gr. VF)(F 450.-
122   Caracalla 198-217 Denar Nr 328. RIC. 302. Rome, 214. 2,61 gr. VF)(F 460.-
123   Elagabalus 218-222 Antoninianus Nr 430. RIC. 129. Rome, 219. 5,06 gr. Ex. Aukt. Schulman 6/8 1931. VF+ 1020.-
124   Elagabalus 218-222 Denar Nr 431. RIC. 187. Antiochia, 218-219. 3,27 gr. VF 800.-
125   Elagabalus 218-222 Denar Nr 442. RIC. 27. Rome, 220. 2,52 gr. EF 850.-
126   Elagabalus 218-222 Denar Nr 446. RIC. 28. Rome, 220. 2.79 gr. VF 630.-
127   Elagabalus 218-222 Denar Nr 448. RIC. 146. Rome, 221-222. 3,41 gr. VF 650.-
128   Elagabalus 218-222 AE 27 Nr 460. Sydenham 518v. Cappadocia, Caesarea. 221-222. VF+ 1300.-
129   Julia Paula 219-220 Denar Nr 462. RIC. 214. Rome, 219. 2,99 gr. VF-EF 2250.-
130   Julia Soaemias 218-222 Denar Nr 470. RIC. 243. Rome, 220. 2,96 gr. EF 1400.-
131   Julia Maesa 218-225? Denar Nr 482. RIC. 271. Rome, 220-222. 3,36 gr. VF 770.-
132   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 497. RIC. 5. Rome, 222. 3,11 gr. EF 1000.-
133   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 498. RIC. 301. Antiochia, 222. 3,62 gr. VF 600.-
134   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 499. RIC. 91. Rome, 229. 3,34 gr. Ex. Bjurstedt. VF 675.-
135   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 501. RIC. 208. Rome, 228. 2,73 gr. VF-EF 675.-
136   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 505. RIC. 200. Rome, 231. 2,87 gr. Dark toning. VF-EF 800.-
137   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 507. RIC. 246. Rome, 232. 2,66 gr. EF 1100.-
138   Julia Mamaea 222-235 Denar Nr 514. RIC. 343. Rome, 222. 2,79 gr. IVNO CONSERVATRIX. VF-EF)(VF 750.-
139   Gordianus III 238-244 Denar Nr 535. RIC. 127. Rome, 240-242. 2,45 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F 550.-
140   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 537. RIC. 297a. Rome, 241-244. 18,03 gr. VF-EF 3600.-
141   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 540. RIC. 307a. Rome, 242-243. 18,91 gr. VF+ 2300.-
142   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 541. RIC. 256a. Rome, 22,31 gr. aVF)(F 730.-
143   Philippus I 244-249 Tetradrachm Nr 580. Prieur 444. Antiochia, 248-249. 12.3 gr. VF 1100.-
144   Philippus I 244-249 Tetradrachm Nr 5852. K/G 74.77. Alexandria, 247/248. 11,99 gr. VF 900.-
145   Philippus I 244-249 AE 27 Nr 5891. SNG Cop 664. Thrace, Mesembria. 11,75 gr. F+ 1175.-
146   Philippus II 244-249 Antoninianus Nr 590. RIC. 224. Rome, 248. 4,21 gr. VF 900.-
147   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 593. RIC. 130. Rome, 248. 3,50 gr. VF 1550.-
148   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 594. RIC. 124c. Rome, 245-247. 4,02 gr. VF-EF 675.-
149   Trajanus Decius 249-251 Antoninianus Nr 602. RIC. 29c. Rome, 250. 3,39 gr. VF 530.-
150   Trebonianus Gallus 251-252 Antoninianus Nr 619. RSC. 84a. Rome, 251-252. 4.02 gr. VF)(F 320.-
151   Trebonianus Gallus 251-253 Antoninianus Nr 621. RSC. 76. Mediolanum. 3,50 gr VF 550.-
152   Mariniana 253 Antoninianus Nr 635. RIC. 3. Rome, 253-254. 3.12 gr. Scarce. F-VF)(F 900.-
153   Gallienus 253-268 Antoninianus Nr 640. RIC. 54. Lugdunum/Cologne? 3,10 gr. VF 450.-
154   Gallienus 252-268 Antoninianus Nr 641. RSC. 586. Rome. 3,62 gr. aEF)(VF 425.-
155   Gallienus 253-268 Antoninianus Nr 642 Rome, 267-268. 3.68 gr. VF 450.-
156   Gallienus 253-268 Antoninianus Nr 643. RSC. 667. Rome. 3.51 gr. VF 675.-
157   Gallienus 253-268 Tetradrachm Nr 6601. K/G 90.68. Alexandria, 263/264. 11,15 gr. VF+ 750.-
158   Salonina 254-268 Tetradrachm Nr 6801. K/G 91.38. Alexandria, 265/266. 10,71 gr. VF+ 900.-
159   Salonina 254-268 Tetradrachm Nr 6802. K/G 91.39. Alexandria, 265/266. 10,16 gr. VF+ 1000.-
160   Aurelianus 270-275 Antoninianus Nr 704. RIC. 347. Cyzicus. 4,09 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF)(VF 320.-
161   Aurelianus 270-275 Tetradrachm Nr 710. K/G 106.40. Alexandria, 273/274. 8,28 gr. VF 440.-
162   Aurelianus 270-275 Tetradrachm Nr 7101. K/G 106.41. Alexandria, 273/274. 8,02 gr. VF-EF 550.-
163   Tacitus 275-276 Tetradrachm Nr 7271. K/G 110.5. Alexandria, 275/276. 7,57 gr. VF 650.-
164   Probus 276-282 Antoninianus Nr 731. RIC. 26. Lugdunum, 281. 3,31 gr. VF 320.-
165   Probus 276-282 Antoninianus Nr 734. RIC. 344. Ticinum, 280. 3,67 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+ 410.-
166   Probus 276-282 Antoninianus Nr 737. RIC. 519. Ticinum, 280. 3,80 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF 410.-
167   Probus 276-282 Antoninianus Nr 738. RIC. 547. Ticinum, 281. 4,11 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 450.-
168   Probus 276-282 Antoninianus Nr 739. RIC. 911. Cyzicus. 4,62 gr. VF 340.-
169   Probus 276-282 Antoninianus Nr 740. RIC. 920. Antiochia. 4,49 gr. EF)(VF 620.-
170   Probus 276-282 Tetradrachm Nr 745. K/G 112.32. Alexandria, 280/281. 7,68 gr. EF 900.-
171   Probus 276-282 Tetradrachm Nr 7451. K/G 112.32. Alexandria, 279/280. 6,90 gr. VF 440.-
172   Probus 276-282 Tetradrachm Nr 7452. K/G 112.35. Alexandria, 280/281. 8,10 gr. VF 500.-
173   Diocletianus 284-305 Tetradrachm Nr 8102. K/G 119.26. Alexandria, 286/287. 8,80 gr. VF 420.-
174   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 817. Sear. 13296. Cyzicus, 295-299. 7,36 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F-VF 750.-
175   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 820. Sear. 13282. Alexandria, 300-301. 10,73 gr. EF 850.-
176   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Radiate Nr 829. S. 13317. Alexandria, 296-297. 2,65 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+ 370.-
177   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Tetradrachm Nr 8301. K/G 120.49. Alexandria, 290/291. 8,13 gr. VF+ 550.-
178   Galerius (293) 305-311 Follis Nr 840. Sear. 14411. Carthage, 298-303. 9,35 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 1750.-
179   Severus II (305) 306-307 Follis Nr 850. Sear. 14680. Ticinum, 306-307. 9,54 gr. Scarce. EF 2250.-
180   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 871. Sear 14722. Nicomedia, 308-309. 6,58 gr. F-VF 310.-
181   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 872. Sear 14729. Alexandria, 308. 6,42 gr. EF 850.-
182   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 873. Sear. 14738. London, 305-307. 10,28 gr. Scarce. Ex Schulman 8/6 1931. VF-EF 3100.-
183   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 874. Sear. 14732 London, 307. 7,55 gr. F-VF 325.-
184   Licinius I 308-324 Follis Nr 8742. RIC. 23. Alexandria. 2,73 gr. EF 900.-
185   Licinius II 317-324 Centenionalis Nr 875. S. 15436 Aquileia, 320-321. 2,93 gr. VF 380.-
186   Helena -329 Centenionalis Nr 895. S. 16612. Thessalonica, 326-328. 3,88 gr. VF 315.-
187   Crispus 316-326 Centenionalis Nr 896. S. 16824. London, 319-20. 2,97 gr. VF 450.-
188   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 900. RIC. 216. Lugdunum. 1,89 gr. F 660.-
189   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 901. RIC. 81. Nicomedia. 1,99 gr. F-VF 1350.-
190   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 902. RIC. 266. Siscia. 3,05 gr. Ex. A.E. Cahn. F 675.-
191   Constantius II - - Nr 9055 - -.-
192   Constantius II - - Nr 90556 - -.-
193   Magnentius 350-353 Centenionalis Nr 910. RIC. 316A. Trier. 4,28 gr. VF 450.-
194   Honorius (Imitation) 440-490 Siliqua Nr 940. Vandals. North Africa, 440-490. 1.8 gr. F-VF 2075.-
195   Constantinus IV 668-685 Solidus Sear 1189 Carthago. 4.29 gr. VF+ 6000.-
196   Justinianus I 527-565 Follis Sear 163 Constantinople, 539-540. 22,80 gr. Nice patina. VF+ 1200.-
197   Justinianus I 527-565 Half Follis Sear 165 Constantinople, 540-541. 12,19 gr. VF 650.-
198   Zeno 474-491 Tremisses Sear 4387 Constantinopolis, 476-484. VF 3000.-
199   Mauricius Tiberius 582-602 Follis Sear 533 Theoupolis, 593-594. 10,57 gr. VF+ 650.-
200   Phocas 602-610 Follis Sear 665v. Cyzicus, 603-604. 9,93 gr. VF 650.-
201   Heraclius 610-641 Tremissis Sear 787 Officinae S. 1.44 gr. VF 2300.-
202   Heraclius 610-641 Hexagram Sear 798 Constantinople. 6,58 gr. VF 2400.-
203   Constans II 641-668 Semisses Sear 983v. F-VF 2500.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera