Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
Erik XIV
3   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
8   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
9   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
10   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
11   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
15   Johan III - 2 öre 1572 Sällsynt. Korroderad. 1?á1 900.-
16   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
20   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
21   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
22   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
23   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
24   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
25   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
26   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
27   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
28   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
29   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
31   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
32   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
33   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
34   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
35   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
36   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
37   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 9,57 gr. 1?á1 1150.-
41   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
42   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
47   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
52   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
53   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
54   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
55   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
56   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
71   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
72   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
73   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
74   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
75   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
76   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
77   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
78   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
79   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
80   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
81   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
82   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
83   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
84   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
85   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
86   Carl XI - 4 mark 1694 Överpräglad på 1693. Rengjord. omkr. 01 4900.-
87   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
88   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
89   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
90   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
91   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
92   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
93   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
94   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
95   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
96   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
97   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
98   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
99   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
100   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
101   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
102   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
103   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
104   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
105   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
106   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
107   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
108   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ Såld
109   Carl XI - 2 mark 1691 1á1+ Såld
110   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
111   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
112   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
113   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
114   Carl XI - 2 mark 1693 Ett mycket vackert exemplar. 01 Såld
115   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
116   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
117   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
118   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
119   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
120   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
121   Carl XI - 1 mark 1689 Bonnier 447. Rengjord. 1á1+)(1+ Såld
122   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
123   Carl XI - 5 öre 1691 1á1+ Såld
124   Carl XI - 5 öre 1691 Små repor till vänster om monogrammet. 1á1+ Såld
125   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
126   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
127   Carl XI - 4 öre 1671 1á1+ Såld
128   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
129   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
130   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
131   Carl XI - 2 öre 1665 1á1+ Såld
132   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
133   Carl XI - 2 öre 1667 Med liten sjua. Bra ex. 1á1+ Såld
134   Carl XI - 2 öre 1667 Ett ovanligt bra exemplar. 01 Såld
135   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
136   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
137   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
138   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
139   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
140   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
141   Carl XI - 1 öre 1684 1)(1á1+ Såld
142   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
143   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
144   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
145   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
146   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
147   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
148   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
149   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
150   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
151   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
152   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
153   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
154   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
155   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
156   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
157   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
161   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
162   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
163   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
164   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
165   Carl XII - 2 mark 1699 Åtsidan svagt korroderad. 1(+)/1+ Såld
166   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
167   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
168   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
169   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
170   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
171   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
172   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
173   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
174   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
175   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
176   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
177   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
178   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
179   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
180   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
181   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
182   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
183   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
184   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
185   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
186   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
187   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
188   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
189   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
190   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
191   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
192   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ 550.-
193   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
194   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
195   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
196   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
197   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
198   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
199   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
200   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
201   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
202   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
203   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
204   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
207   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
208   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
209   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
210   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
211   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
212   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
213   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
214   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
215   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
216   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
217   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
218   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
219   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
220   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
221   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
222   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
223   Fredrik I - 5 öre 1731 Fläckar på frånsidan. 1+ Såld
224   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
225   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
226   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
227   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
228   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
229   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
230   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
231   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
232   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
233   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
234   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
235   Fredrik I - 1 öre 1732 1(+) Såld
236   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
237   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
238   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
239   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
240   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
241   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
242   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
243   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
244   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
245   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
246   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
247   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
248   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
249   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
250   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
251   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
252   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
253   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
254   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
255   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
256   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
257   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
258   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
259   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
260   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
261   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
262   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
263   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
264   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
265   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
266   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
267   Gustav III - Riksdaler 1781 omkr. 1+ Såld
268   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
269   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
270   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
271   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
272   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
273   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
274   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
275   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
276   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
277   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
278   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
279   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
280   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
281   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
282   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
283   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
284   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
285   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
286   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
287   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
288   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
289   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
290   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
291   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
292   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
293   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
294   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
295   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
296   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
297   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
298   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
299   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
300   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
301   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
302   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
303   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
304   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
305   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
306   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
307   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
308   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
309   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
310   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
311   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
312   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
313   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ 3500.-
314   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
315   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 Åtsidans fält lätt polerat, därav spegelkaraktären. Dock ett bra exemplar utan störande plantsrispor. 1+á01 4100.-
316   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
317   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
318   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
319   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
320   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
321   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
322   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
323   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ Såld
324   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
325   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 01 Såld
326   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
327   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
328   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
329   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
330   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
331   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
332   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
333   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
334   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
335   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
336   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
337   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
338   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
339   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
340   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
341   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
342   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
343   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
344   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
345   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
346   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
347   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
348   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
349   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
350   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
351   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
352   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
353   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
354   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
355   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
356   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
357   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
358   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
359   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
360   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
361   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
362   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
363   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
364   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
365   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
366   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
367   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
368   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
369   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
370   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
371   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
372   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
373   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
374   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
375   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
376   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
377   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
378   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
379   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
380   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
381   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
382   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
383   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
384   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
385   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
386   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
387   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
388   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
389   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
390   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
391   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
392   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
393   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ 450.-
394   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ 1800.-
395   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
396   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 550.-
397   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
398   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
399   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
400   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
401   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
402   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
403   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
404   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
405   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
406   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
407   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
408   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
409   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
410   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
411   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
412   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
413   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
414   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
415   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
416   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
417   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
418   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
419   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
420   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
421   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
422   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
423   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
424   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
425   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
426   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
427   Oscar I - 25 öre 1855 1+ 225.-
428   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
429   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ 175.-
430   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
431   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
432   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
433   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
434   Oscar I - 2 sk bco 1849 Fläckig åtsida. 1+ 450.-
435   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
436   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
437   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
438   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
439   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
440   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
441   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
442   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
443   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
444   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
445   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
446   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
447   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
448   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
449   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
450   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
451   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
452   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
453   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
454   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
455   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
456   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
457   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
458   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
459   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
460   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
461   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
462   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
463   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
464   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
465   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
466   Carl XV - 25 öre 1871 omkr. 01 550.-
467   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
468   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
469   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
470   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
471   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
472   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
473   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
474   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
475   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
476   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera