Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
Erik XIV
3   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
7   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
8   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
9   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
10   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
14   Johan III - 2 öre 1572 Sällsynt. Korroderad. 1?á1 900.-
15   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
16   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
17   Johan III - ½ öre 1579 Levin 556. 1+ Såld
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
20   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
21   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
22   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
23   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
24   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
25   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
26   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
27   Johan III - Fyrk 1584 Mörk. omkr. 1 550.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
32   Sigismund - Fyrk 1598 Perforerad. 1+ 400.-
Carl IX
33   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
34   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
35   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
36   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
37   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
38   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
39   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1625 Mm nedtill. SM 98 b. god 1 1400.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
41   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
42   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
43   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 9,57 gr. 1?á1 1150.-
44   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 46. 26,32 gr. god 1 1500.-
45   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
47   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
48   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
49   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
54   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
55   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
56   Gustav II Adolf - Arboga.Fyrk 1627 god 1 550.-
Christina
57   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
58   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
59   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
73   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
75   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
76   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
77   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
78   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
79   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
80   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
81   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
82   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
83   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
84   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
85   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
86   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
87   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
88   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
89   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
90   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
91   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
92   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
93   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
94   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
95   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
96   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
97   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
98   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
99   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
100   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
101   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
102   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
103   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
104   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
105   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
106   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
107   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
108   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
109   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
110   Carl XI - 2 mark 1691 1á1+ Såld
111   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
112   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
113   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
114   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
115   Carl XI - 2 mark 1693 Ett mycket vackert exemplar. 01 Såld
116   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
117   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
118   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
119   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
120   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
121   Carl XI - 2 mark 1696 1 Såld
122   Carl XI - 1 mark 1689 Bonnier 447. Rengjord. 1á1+)(1+ Såld
123   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
124   Carl XI - 5 öre 1691 Små repor till vänster om monogrammet. 1á1+ 300.-
125   Carl XI - 5 öre 1691 1á1+ 450.-
126   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
127   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
128   Carl XI - 4 öre 1671 1á1+ 400.-
129   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
130   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
131   Carl XI - 2 öre 1665 Överpräglad på 1664. 1?á1 275.-
132   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
133   Carl XI - 2 öre 1665 1á1+ 475.-
134   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
135   Carl XI - 2 öre 1667 Ett ovanligt bra exemplar. 01 1900.-
136   Carl XI - 2 öre 1667 Med liten sjua. Bra ex. 1á1+ Såld
137   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
138   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
139   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
140   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
141   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
142   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
143   Carl XI - 1 öre 1684 1)(1á1+ Såld
144   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
145   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
146   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1950.-
147   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
148   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
149   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
150   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
151   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
152   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
153   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
154   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
155   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
156   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
157   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
161   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
162   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
163   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
164   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 650.-
Carl XII
165   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
166   Carl XII - 2 mark 1699 Åtsidan svagt korroderad. 1(+)/1+ 2300.-
167   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
168   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
169   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
170   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 3900.-
171   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
172   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
173   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
174   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
175   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
176   Carl XII - 1 mark 1701 god 1 1700.-
177   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
178   Carl XII - 1 mark 1702 1á1+ 2600.-
179   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
180   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ 450.-
181   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
182   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
183   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
184   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
185   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 350.-
186   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
187   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
188   Carl XII - 1 öre 1698 Överpräglad på 1697. 1+ 750.-
189   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
190   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
191   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
192   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
193   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
194   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
195   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
196   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ 550.-
197   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
198   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
199   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
200   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
201   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+á01 850.-
202   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Ojämn färg. 1á1+ 275.-
203   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Liten fläck uppe vid lansen. 1+á01 700.-
204   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
207   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
208   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. 1(+) 300.-
209   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
210   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. omkr. 1+ 375.-
211   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. Liten kl 10 på frånsidan (borttagbar?). 1+á01 750.-
212   Carl XII - Nödmynt 1719 Med "hjärter". 1á1+ 250.-
213   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
214   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
215   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 1(+) Såld
216   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ Såld
217   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1720 1 mark 1720 överpräglat på 1719. Ett mycket vackert exemplar! 1+á01 9800.-
Fredrik I
218   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
219   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
220   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
221   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ 6500.-
222   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
223   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
224   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
225   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
226   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
227   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
228   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
229   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
230   Fredrik I - 5 öre 1731 1á1+ 300.-
231   Fredrik I - 5 öre 1731 Fläckar på frånsidan. 1+ Såld
232   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
233   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
234   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
235   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
236   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
237   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
238   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
239   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
240   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ 325.-
241   Fredrik I - 1 öre 1732 1(+) 290.-
242   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
243   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
244   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
245   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
246   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
247   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 7500.-
248   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
249   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
250   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
251   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
252   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
253   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
254   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
255   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
256   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1+ 975.-
257   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
258   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
259   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
260   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
261   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
262   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
263   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
264   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
265   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
266   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
267   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
268   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
269   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
270   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
271   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
272   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
273   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
274   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
275   Gustav III - Riksdaler 1781 omkr. 1+ 1700.-
276   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
277   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
278   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
279   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
280   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
281   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
282   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
283   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
284   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
285   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
286   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
287   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
288   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
289   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
290   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
291   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
292   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
293   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
294   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
295   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
296   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
297   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
298   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
299   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
300   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
301   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
302   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
303   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
304   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
305   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
306   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
307   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
308   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
309   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
310   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
311   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
312   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
313   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
314   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
315   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
316   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
317   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
318   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
319   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ 3500.-
320   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
321   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
322   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
323   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
324   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
325   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
326   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
327   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ 1600.-
328   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
329   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
330   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
331   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 01 1600.-
332   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
333   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
334   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 1+á01 1250.-
335   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
336   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
337   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
338   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
339   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
340   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
341   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
342   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Plantsrispor. 1á1+ 1250.-
343   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
344   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
345   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1 850.-
346   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
347   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
348   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1811 Delvis svagt präglad, samt en liten fläck under nedre kronan på frånsidan. Fin patina. 01 600.-
349   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
350   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
351   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
352   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
353   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
354   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
355   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
356   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
357   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
358   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
359   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
360   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
361   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
362   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
363   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
364   Carl XIV Johan - Dukat 1822 Kantskada. 1(+) Såld
365   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
366   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
367   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
368   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
369   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
370   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
371   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
372   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
373   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
374   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
375   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
376   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
377   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 god 1 550.-
378   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
379   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
380   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
381   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
382   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
383   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
384   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
385   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
386   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
387   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
388   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
389   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
390   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
391   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
392   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
393   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
394   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
395   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
396   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
397   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
398   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
399   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
400   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
401   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
402   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
403   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
404   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
405   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
406   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ 450.-
407   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ 1800.-
408   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
409   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 550.-
410   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
411   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
412   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
413   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
414   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
415   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
416   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
417   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet plantsfel å åtsidan. 1+ Såld
418   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
419   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
420   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
421   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
422   Oscar I - Rdr sp 1853 Ytterst lätta repor framför munnen. I övrigt ett bra exemplar som är lätt rengjort. 01 3500.-
423   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
424   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
425   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
426   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
427   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
428   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
429   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
430   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
431   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
432   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
433   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
434   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
435   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
436   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
437   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
438   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
439   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
440   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
441   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
442   Oscar I - 25 öre 1855 1+ 225.-
443   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
444   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ 175.-
445   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
446   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 01+ 450.-
447   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
448   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
449   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
450   Oscar I - 2 sk bco 1849 Fläckig åtsida. 1+ 450.-
451   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
452   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
453   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
454   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
455   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
456   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
457   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
458   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
459   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 Svaga fläckar. 01+ 250.-
460   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
461   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
462   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
463   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
464   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
465   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
466   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
467   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
468   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
469   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
470   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
471   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
472   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
473   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
474   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
475   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
476   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
477   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
478   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
479   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
480   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
481   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
482   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
483   Carl XV - 25 öre 1871 omkr. 01 550.-
484   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
485   Carl XV - 5 öre 1863 Överpräglad på 1862. 1+á01 300.-
486   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
487   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
488   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
489   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
490   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
491   Carl XV - 1öre 1871 01 100.-
492   Carl XV - 1öre 1871 01+ 135.-
493   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
494   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
495   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
496   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera