Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
Erik XIV
3   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
8   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
9   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
10   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
11   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
15   Johan III - 1 öre 1575 god 1 1250.-
16   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
20   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
21   Johan III - ½ öre 1583 1+á01 750.-
22   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
23   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
24   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
25   Johan III - ½ öre 1585 1+á01 800.-
26   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
27   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
28   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
29   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
30   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
31   Johan III - Fyrk 1585 Delvis svagt präglad. 1+ 1100.-
32   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
33   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
34   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
35   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
37   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
38   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
39   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
40   Carl IX - 2 öre 1609 Rengjord. Fyndkaraktär. Dock ett välpräglat mynt. 1++ Såld
Johan, Hertig av Södermanland
41   Johan, Hertig av Södermanland - Söderköping.1 öre 1617 Utan år, präglat kring 1617. god 1 Såld
Gustav II Adolf
42   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
43   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
44   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
45   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
46   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
47   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
48   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
49   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
51   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
52   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
53   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
54   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
55   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
56   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
57   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
60   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
61   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
62   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
63   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
64   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
73   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
75   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
76   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
80   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
81   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
82   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
83   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
84   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
85   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
86   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
87   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
88   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
89   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
90   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
91   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
92   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
93   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
94   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
95   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
96   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
97   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
98   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
99   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
100   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
101   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
102   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
103   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
104   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
105   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
106   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
107   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
108   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
109   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
110   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
111   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
112   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
113   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
114   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
115   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
116   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
117   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
118   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
119   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
120   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
121   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
122   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
123   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
124   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
125   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
126   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
127   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
128   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
129   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
130   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
131   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
132   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
133   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
134   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
135   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
136   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
137   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
138   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
139   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
140   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
141   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
142   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
143   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
144   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
145   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
146   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
147   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
148   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
149   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
150   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
151   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
152   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
153   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
154   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
155   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
156   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
157   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
161   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
162   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
163   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
164   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
165   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
166   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
167   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
168   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
169   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
170   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
171   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
172   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
173   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
174   Carl XII - 1 mark 1701 Liten kantskada. 1)(1á1+ 1550.-
175   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
176   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ 2800.-
177   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
178   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
179   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
180   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
181   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
182   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
183   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
184   Carl XII - 4 öre 1716 1+á01 1400.-
185   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
186   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
187   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
188   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
189   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
190   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
191   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
192   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
193   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
194   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
195   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
196   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
197   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
198   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
199   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
200   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
201   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
202   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
203   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
204   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
207   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
208   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
209   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
210   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
211   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
212   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
213   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
214   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
215   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
216   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
217   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
218   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
219   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
220   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
221   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
222   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
223   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
224   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
225   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
226   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
227   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
228   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
229   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
230   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
231   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
232   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
233   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
234   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
235   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
236   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
237   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
238   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
239   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
240   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
241   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
242   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
243   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
244   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
245   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
246   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
247   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
248   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
249   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
250   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
251   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
252   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
253   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
254   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
255   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
256   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
257   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
258   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
259   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
260   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
261   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
262   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
263   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
264   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
265   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
266   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
267   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
268   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
269   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
270   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
271   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
272   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
273   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
274   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
275   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
276   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
277   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
278   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
279   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
280   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
281   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
282   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
283   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
284   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
285   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
286   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
287   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
288   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
289   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
290   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
291   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
292   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
293   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
294   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
295   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
296   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
297   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
298   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
299   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
300   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
301   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
302   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
303   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
304   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
305   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
306   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
307   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
308   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
309   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
310   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
311   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
312   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
313   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
314   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
315   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
316   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 1+á01 Såld
317   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
318   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
319   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ Såld
320   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
321   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
322   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
323   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
324   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
325   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
326   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
327   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
328   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
329   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
330   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
331   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
332   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
333   Gustav IV Adolf - Besöket i Avesta. 1794 ½ skilling 1794. Ett vackert exemplar! 1+á01 5500.-
Carl XIII
334   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
335   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
336   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
337   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
338   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
339   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
340   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
341   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
342   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
343   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
344   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
345   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
346   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
347   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
348   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
349   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
350   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
351   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
352   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
353   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
354   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
355   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
356   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
357   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
358   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
359   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
360   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
361   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
362   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
363   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
364   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
365   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
366   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
367   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
368   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
369   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
370   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
371   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
372   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
373   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
374   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
375   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
376   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
377   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
378   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
379   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
380   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
381   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
382   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
383   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
384   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
385   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
386   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
387   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
388   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
389   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
390   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
391   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
392   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
393   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
394   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
395   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
396   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
397   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ Såld
398   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ Såld
399   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
400   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 Såld
401   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
402   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
403   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
404   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
405   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
406   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
407   Oscar I - Rdr sp 1848 1+á01 3450.-
408   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
409   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
410   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
411   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
412   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
413   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
414   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
415   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
416   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
417   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
418   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
419   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
420   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
421   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
422   Oscar I - 1/8 rdr sp 1832 Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 1500.-
423   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
424   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
425   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
426   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
427   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
428   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
429   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
430   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
431   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
432   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
433   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
434   Oscar I - 25 öre 1855 1+ Såld
435   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
436   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
437   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ Såld
438   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
439   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
440   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
441   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
442   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
443   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
444   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
445   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
446   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
447   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
448   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
449   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
450   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
451   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
452   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
453   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
454   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
455   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
456   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
457   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
458   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
459   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
460   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
461   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
462   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
463   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
464   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
465   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
466   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
467   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
468   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
469   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
470   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
471   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
472   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
473   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
474   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
475   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
476   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
477   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
478   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
479   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
480   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
481   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
482   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
483   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
484   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera