Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 Såld
Johan III
10   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
11   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
15   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
17   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
18   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
19   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
20   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
21   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
22   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
23   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
24   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
25   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
26   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
27   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
28   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
29   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
32   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
33   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
34   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
35   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
36   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
37   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
40   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
41   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
42   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
46   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
47   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
53   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
54   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
55   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
56   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
67   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
68   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
69   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
70   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
71   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
72   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
73   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
74   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
75   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
76   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
77   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
78   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
79   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
80   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
81   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
82   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
83   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
84   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
85   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
86   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
87   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
88   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
89   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
90   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
91   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
92   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
93   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
94   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
95   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
96   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
97   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
98   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
99   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
100   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
101   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
102   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
103   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
104   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
105   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
106   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
107   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
108   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
109   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
110   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
111   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
112   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
113   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
114   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
115   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
116   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 250.-
117   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
118   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
119   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
120   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
121   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
122   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
123   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
124   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
125   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
126   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 175.-
127   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 200.-
128   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
129   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
130   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
131   Carl XI - 1 öre 1684 Rengjord - fyndexemplar. 1?á1 175.-
132   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
133   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
134   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
135   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
136   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
137   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
138   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
139   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
140   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
141   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
142   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
143   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
144   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
145   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
146   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
147   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
148   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
149   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
151   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
152   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
153   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
154   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
155   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
156   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
157   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
158   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
159   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
160   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ Såld
161   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
162   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ Såld
163   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
164   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
165   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
166   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
167   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
168   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
169   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
170   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
171   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
172   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
173   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
174   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
175   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
176   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
177   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
178   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
179   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
180   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
181   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
182   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
183   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
184   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
185   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
186   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
187   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
188   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
189   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
190   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
191   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
192   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
193   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
194   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
195   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
196   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
197   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
198   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
199   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
200   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
201   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
202   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
203   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
204   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
205   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
206   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
207   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
208   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
209   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
210   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
211   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
212   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
213   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
214   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
215   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
216   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
217   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
218   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
219   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
220   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
221   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
222   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
223   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
224   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
225   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
226   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 6500.-
227   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
228   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
229   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
230   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
231   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
232   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
233   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
234   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
235   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
236   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
237   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
238   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
239   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
240   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
241   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
242   Gustav III - Riksdaler 1771 3 Daler SM. Ett bra exemplar av denna svåra årgång. 1++ Såld
243   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
244   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
245   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
246   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
247   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
248   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
249   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
250   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
251   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 2250.-
252   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge på randen kl 12. 1+á01 1350.-
253   Gustav III - Riksdaler 1781 1+ 1450.-
254   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
255   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
256   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
257   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
258   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
259   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
260   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
261   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
262   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
263   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
264   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
265   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
266   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
267   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
268   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
269   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
270   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 Såld
271   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
272   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
273   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
274   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
275   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
276   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
277   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
278   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
279   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
280   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
281   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
282   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
283   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
284   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
285   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
286   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
287   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
288   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
289   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
290   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
291   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
292   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
293   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ Såld
294   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 1(+) 300.-
295   Gustav III - 1/24 riksdaler 1779 god 1 300.-
296   Gustav III - 1/24 riksdaler 1780 1?á1 200.-
297   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
298   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
299   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
300   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
301   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
302   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
303   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
304   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
305   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
306   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
307   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
308   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
309   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
310   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
311   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
312   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
313   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
314   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
315   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
316   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Inristning på åtsidan. 1(+) Såld
317   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
318   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
319   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
320   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
321   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
322   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
323   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
324   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
325   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
326   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
327   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
328   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
329   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
330   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
331   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
332   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
333   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
334   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt (1/3 riksdaler) utdelad i samband med konungens kröning 1809. Obetydligt cirkulerad. Rengjord. 01+ 4500.-
335   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
336   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
337   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
338   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
339   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
340   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
341   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
342   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
343   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
344   Carl XIV Johan - Riksdaler 1823 Med större bild. 01 13000.-
345   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
346   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
347   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
348   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
349   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
350   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
351   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
352   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
353   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
354   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
355   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
356   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt utdelat i samband med drottning Hedvig Charlottas begravning 1818. Upplaga 4850 st. Något rengjord och med lätta rispor på frånsidan. 1+ 2375.-
357   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
358   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
359   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
360   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
361   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
362   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
363   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
364   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
365   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
366   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
367   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
368   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
369   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
370   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
371   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
372   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
373   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
374   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
375   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
376   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
377   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
378   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
379   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
380   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
381   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
382   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
383   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
384   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
385   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
386   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
387   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
388   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
389   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
390   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
391   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
392   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
393   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
394   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
395   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
396   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
397   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
398   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
399   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
400   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
401   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
402   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
403   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
404   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
405   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
406   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
407   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
408   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
409   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
410   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
411   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
412   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
413   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
414   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
415   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
416   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
417   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
418   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
419   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
420   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
421   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
422   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
423   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
424   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
425   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
426   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
427   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
428   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
429   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
430   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
431   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
432   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
433   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
434   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
435   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
436   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
437   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
438   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
439   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
440   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
441   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
442   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
443   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
444   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
445   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
446   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
447   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
448   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
449   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
450   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
451   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
452   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
453   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
454   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
455   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
456   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
457   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
458   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
459   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
Oscar II
460   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
461   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
462   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera