Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
2   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
5   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 Såld
Sigismund
6   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
7   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 Såld
Gustav II Adolf
8   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
9   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
10   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
11   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
12   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
13   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
14   Christina - Avesta.1 öre 1646 Bläckskrift. 1 Såld
15   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
16   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
17   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
18   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
19   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
20   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
21   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
22   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
23   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl XI
24   Carl XI - 4 mark 1693 1+á01)(01+ Såld
25   Carl XI - 4 mark 1695 Svag plantsspricka åts. kl 12, kantskada fråns. kl 5. 1á1+ Såld
26   Carl XI - 2 mark 1693 1á1+)(1+ 1600.-
27   Carl XI - 2 mark 1694 Korroderad. god 1 1200.-
28   Carl XI - 2 mark 1694 Liten kantskada kl. 12 (ej hänge). 1á1+ 1400.-
29   Carl XI - 2 mark 1694 omkr. 1+ 1800.-
30   Carl XI - 2 mark 1694 omkr. 1+ 1900.-
31   Carl XI - 2 mark 1694 1++ 2450.-
32   Carl XI - 2 mark 1696 Små fläckar. Ärg upptill på randen på frånsidan. 1++ 1800.-
33   Carl XI - 2 mark 1696 1á1+ 1850.-
34   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
35   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
36   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
37   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
38   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
39   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
40   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
41   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
42   Carl XI - 1 öre 1673 Bonnier 803)(802. Ett trevligt exemplar av en litet svårare ettöring i denna kvalité. 1+ Såld
43   Carl XI - 1 öre 1673 1+ Såld
44   Carl XI - 2 öre KM 1662 Smal sveasköld. Små plantsfel. 1á1+ 850.-
45   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
46   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
47   Carl XI - 1 öre SM 1675 god 1 650.-
48   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
49   Carl XI - 1 öre SM 1686 1á1+ 600.-
Carl XII
50   Carl XII - Riksdaler 1713 Med "breda lejon". Varit hängd? Liten plantsspricka frånsidan kl. 2. Lätt rengjord. 29,15 gr. 1)(1á1+ 13500.-
51   Carl XII - 2 mark 1703 Med stämpelglans. Små repor bakom peruken. 1+á01 7000.-
52   Carl XII - 1 öre 1716 Kantförlust. 01 800.-
53   Carl XII - Kastmynt 1716 "Med flik". 1á1+ 300.-
54   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
55   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1++ 750.-
56   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 Såld
57   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 Såld
58   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 Såld
59   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Med R.S. 1á1+ 450.-
60   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
61   Fredrik I - Riksdaler 1723 Varit brosch. Tydliga spår på åtsidan, 1á1+ Såld
62   Fredrik I - Riksdaler 1728 Åtsidans fält lätt "bearbetade". 1++ Såld
63   Fredrik I - 5 öre 1744 omkr. 01 1500.-
64   Fredrik I - 1 öre 1721 Mm L.C. Kantskada. omkr. 01 900.-
65   Fredrik I - 1 öre 1723 Med G.Z. 1á1+ 350.-
Adolf Fredrik
66   Adolf Fredrik - Riksdaler 1766 Svagt spår av hänge på randen kl. 12. 1+ Såld
67   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Korroderad, svaga repor. 1?á1 350.-
68   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 1250.-
69   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
Gustav III
70   Gustav III - Riksdaler 1776 Litet kantfel åtsidan kl 7. 1++ 1850.-
71   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
72   Gustav III - Riksdaler 1782 Ett fint exemplar. 1+á01 3800.-
73   Gustav III - Riksdaler 1782 1+á01 3800.-
74   Gustav III - Riksdaler 1788 Med "uppåtkammat hår". 1+á01 Såld
75   Gustav III - Riksdaler 1788 Ingravering frånsidan. 1 Såld
76   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantskada åts. kl. 6. Lätt rengjord. 1)(1á1+ 1450.-
77   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 Dubbelvalör = 1 DSM 1777/1/3 riksdaler 1777. omkr. 1+ Såld
78   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
79   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
80   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Små repor. 1+ 1250.-
81   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ Såld
82   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
83   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ Såld
84   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ Såld
85   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ Såld
86   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ Såld
87   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
88   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 Såld
89   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
90   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
91   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1+ 950.-
92   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ Såld
93   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
94   Gustav III - 1/12 riksdaler 1779 Svaga fläckar och repor. Trots detta, en litet ovanligare valör i denna kvalité från Gustav III. 01 1700.-
95   Gustav III - Kastmynt 1792 Kastmynt i valören 1/3 riksdaler, utdelad i samband med begravningen. Variant "2 strålar berör stapeln i D" enligt anteckning 1945. 01á0 9500.-
96   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
97   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
98   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+á01)(1á1+ 450.-
99   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
100   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 Såld
101   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Fin patina. Svaga plantsrispor. 1++ 4700.-
102   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1805 1á1+ Såld
103   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1777 Lätt rengjord. 1+ 950.-
104   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ Såld
105   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
106   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 Plantsfel frånsidan kl. 12. 1+á01 Såld
107   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ Såld
108   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
109   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 Överpräglad på 2 öre SM 1766. Litet kantfel. 1á1+ 1300.-
110   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
111   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
112   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1805 Överpräglad. 1++ 200.-
113   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
114   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1802 Svag fläck. stgl 01á0 1500.-
115   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1803 01+ 350.-
116   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1805 01 240.-
117   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 Liten fläck. 01+ 400.-
118   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 Såld
119   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 Svag korrossion. 1+á01 375.-
120   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ Såld
Carl XIII
121   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
122   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
123   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
124   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt till konungens kröning. Plantsrispor. 1+á01 3800.-
125   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
126   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
127   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
128   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
129   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
130   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
131   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
132   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 550.-
133   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 01á0 Såld
Carl XIV Johan
134   Carl XIV Johan - Riksdaler 1821 Jubileumsriksdaler 1821. Liten fläck i frånsidans vänstra sköld. Liten plantsfel åtsidan kl 4. 01+ 8900.-
135   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
136   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
137   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Ett fint exemplar. 1+á01 5500.-
138   Carl XIV Johan - 1/6 riksdaler 1829 1?á1)(1 850.-
139   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 Obetydlig kantskada fråns. kl 6. 1+ Såld
140   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
141   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Ett fint exemplar. 01+ 8500.-
142   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ Såld
143   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ Såld
144   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 1 500.-
145   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1834 Liten kantskada. god 1+ 1250.-
146   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
147   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 1+ 900.-
148   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt till konungens kröning. 01+ 7500.-
149   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Rengjord. 01+ Såld
150   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
151   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 600.-
152   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 Såld
153   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
154   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "låga Svea-kronor". kantfel 1+ 400.-
155   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
156   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "höga Svea-kronor". 1++ Såld
157   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
158   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
159   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 Delvis svagt präglad. 1+á01 400.-
160   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 Ett mycket vackert mynt. 01á0 Såld
161   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
162   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 Såld
163   Carl XIV Johan - ½ skilling 1832 Palmkvist. 01+ 1300.-
164   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
165   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
166   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
167   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
168   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
169   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 Med "öppen fyra". 01+ 900.-
170   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 Med "FOIKETS". Sällsynt i denna kvalité. 01 800.-
171   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
172   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
173   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
174   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
175   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Kantskada åts. kl 10. 1+)(1+á01 400.-
176   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
177   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ Såld
178   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
179   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
180   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1+ 400.-
181   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1025.-
182   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1050.-
183   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Liten fläck över 6 i valören. 01á0 750.-
184   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Ett ocirkulerat exemplar. Minimal fläck ovan NG på frånsidan. 01á0 920.-
185   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Svaga fläckar på frånsidan. 01á0 950.-
186   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 Såld
187   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01á0 2000.-
188   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
189   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
190   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 Såld
191   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
192   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Minnespenning, slagen till konungens begravning. 01 2300.-
Oscar I
193   Oscar I - Rdr sp 1844 Liten kantskada åts. kl 3. Rengjord. 1?á1 Såld
194   Oscar I - Rdr sp 1853 Med litet årtal. 1+á01 4800.-
195   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
196   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
197   Oscar I - ½ rdr sp 1846 Överpräglad på 1845. 1+á01 8500.-
198   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
199   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
200   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1)(1á1+ 1300.-
201   Oscar I - 1/8 rdr sp 1852 Typmynt! 1á1+ 2900.-
202   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
203   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
204   Oscar I - 4 rdr rmt 1859 Lätt rengjord. 1+á01 7200.-
205   Oscar I - 2 rdr rmt 1857 Typmynt. 1á1+ 2600.-
206   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 3000.-
207   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 1+á01 1800.-
208   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
209   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
210   Oscar I - 2 sk bco 1847 Minmimal repa framför munnen. Något lätt rengjord. Dock ett fint exemplar! 01+ 1750.-
211   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
212   Oscar I - 2 sk bco 1850 1++ Såld
213   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 Såld
214   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
215   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
216   Oscar I - 1/3 sk bco 1852 1+á01)(01 150.-
217   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01á0 900.-
218   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
219   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
220   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01á0 975.-
221   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
222   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
223   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
224   Oscar I - 1/6 sk bco 1853 Stgl 01á0 800.-
225   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
226   Oscar I - 5 öre 1857 01á0)(01+ 1700.-
227   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
228   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
229   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
230   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
231   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
232   Oscar I - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
233   Oscar I - 2 öre 1858 Något mörk. 01 200.-
234   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
235   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ Såld
236   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
237   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
238   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
239   Oscar I - Provmynt 1853 Provmynt utan år, troligtvis präglad 1853-1854. 200 RD AF 100 . Sällsynt, i flera avseenden, såsom sällsynt förekommande, sällsynt grov missprägling med mera. SMF P24b. På tjockare plants. "XR". Vikt 17,55 gr. mycket speciell 8500.-
Carl XV
240   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 Tunna repor i fältet. 1+á01 2800.-
241   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 Liten fläck upptill på halsen. Med svagt inslag av spegelglans. 01+ 7500.-
242   Carl XV - 2 rdr rmt 1864 Lätta hanteringsmärken. Ett, i det närmaste, ocirkulerat exemplar. omkr. 01á0 19000.-
243   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 1+á01 2800.-
244   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 Överpräglad på 1861. 01+ 4200.-
245   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
246   Carl XV - 10 öre 1871 01+ 450.-
247   Carl XV - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
248   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
249   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
250   Carl XV - 5 öre 1867 01 375.-
251   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
252   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
253   Carl XV - 2 öre 1871 01 225.-
254   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
255   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
256   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
257   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
258   Carl XV - 1öre 1871 01á0 300.-
259   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
260   Carl XV - ½ öre 1867 Med stort årtal. 01+ 550.-
Oscar II
261   Oscar II - 10 öre 1872 01+ 1300.-
262   Oscar II - 10 öre 1872 1?á1 450.-
263   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera